Ivan Sokač

Ivan Sokač

Biografija

  •  2010 –danas : Viši stručni savjetnik, Hrvatski geološki institut
  •  2007 –2007 : Projektant/programer, TASK d.o.o Hraščica
  •  2000 –2009 : Informacijski sustavi, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

 

Vještine

  • Windows Server, Active Directory, DNS, DHCP, MS SQL Server
  • Virtualizacijske tehnologije, Hyper V, Virtual Machine Manager, Microsoft System Center, Failover Cluster Manager i dr.
  • Upravljanje licencama, upravljanje sigurnošču
  • Aktivno korištenje engleskog
  • Osnovno korištenje njemačkog jezika

 

Projekti i suradnje

  • Geotwinn
  • GeoERA
Informatički specijalist
Diplomirani informatičar
Stručne službe
hr
Skip to content