dr.sc. Damir Slovenec

dr. sc. Damir Slovenec

Znanstveni interesi

 • Mineralogija, petrologija i geokemija magmatskih, plaštnih i vulkanoklastičnih stijena
 • Regionalna geologija

 

Biografija

OBRAZOVANJE:

 • 2003: sc. (“Petrologija i geokemija ofiolitnih stijena Medvednice”); PMF, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • 1999: sc. (“Ofiolitne stijene u području Bistra potoka na sjevernim padinama Medvednice”); PMF, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • 1991: dipl. ing. („Stratigrafski i tektonski odnosi područja Vranskog jezera (Dalmacija)“); RGNF, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

 

ZAPOSLENJE:

 • 2019 – danas: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (II izbor);HGI
 • 2017 – 2019: znanstveni savjetnik (I izbor);HGI
 • 2014 – 2017: znanstveni savjetnik (I izbor), predstojnik Zavoda; HGI
 • 2013 – 2014: viši znanstveni suradnik, predstojnik Zavoda; HGI
 • 2011 – 2013: viši znanstveni suradnik; HGI
 • 2004 – 2011: znanstveni suradnik; HGI
 • 2003 – 2004: viši asistent; HGI
 • 1999 – 2003: asistent; HGI
 • 1991 – 1999: mlađi geolog istraživač; HGI

 

Vještine

 • Geološko kartiranje
 • Terensko istraživanje i uzorkovanje magmatskih, metamorfnih, vulkanoklastičnih i sedimentnih stijena
 • Petrografsko determiniranje, petrološko i geokemijsko istraživanje magmatskih, metamorfnih, vulkanoklastičnih i sedimentnih stijena, te obrada i interpretacija dobivenih podataka
 • Organizacija rada na terenu i uredu
 • Organiziranje i vođenje znanstvenih sastanaka i ekskurzija
 • Vođenje radne grupe i tima
 • Samostalno vođenje projekata
 • Upravljanje i vođenje organizacijske jedinice (zavoda)
 • Priprema projektnih prijedloga
 • Windows & MS Office, Corel Draw, Photo Shop; MIN-PET, SINCLAS, IGPET i GCDKit
 • Korištenje polarizacijskog mikroskopa
 • Aktivno korištenje engleskog jezika

 

Projekti i suradnje

PROJEKTI:

 1. Hrvatska zaklada za znanost:
 • 2019 – danas: Voditelj znanstvenog istraživačkog projekta: “Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg trijasa (lP-2019-04-3824). Istaživanja su fokusirana na efuzive i vulkanoklastite interstratificirane u srednjotrijaskim marinskim sedimentnim stijenama. Cilj je sustavno proučiti vulkansko-sedimentne asocijacije iz perspektive različitih geoloških disciplina slijedeći suvremeni pristup kroz koji će se integrirati mineraloški, petrološki, geokemijski, paleontološki, sedimentološki, izotopni i strukturni podatci kako bi se razjasnila geološka povijest istraživanog područja i rekonstruirala tektonomagmatska evolucija zbivanja tijekom donjeg mezozoika.
 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske:
 • 2007 – 2014: Voditelj znanstvenog istraživačkog projekta: “Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske” (181-1951126-1141). Istaživanja su fokusirana na mineralogiju, petrologiju, geokemiju i izotopno datiranje magmatskih, plaštnih i piroklastičnih stijena Hrvatske i formiranje geokmijske baze podataka za područje države.
 • 1991 – danas: Osnovna geološka karta R. Hrvatske mjerila 1:50.000 (181-1811096-1093). Istaživanja su fokusirana na mineralogiju, petrologiju i geokemiju magmatskih, plaštnih i piroklastičnih stijena Hrvatske i formiranje geokmijske baze podataka za cijelo područje države. Dodatno, sam sudjelovao u geološkom kartiranju paleozojskih i mezozojskih magmatskih/metamorfnih stijena, kao i neogenskih sedimentnih stijena u Hrvatskoj.
 1. Međunarodni znanstveno-istraživački projekt:
 • 1991 – 1993: Suradnik na zajedničkom istraživačkom projekt Croatia – USA “Volcanic rocks from the Sava-Drava interfluve and Baranja in the South Pannonian Basin (Croatia)”.

 

NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE:

 • 1) Prof.dr. Jakob Pamić / zajednički istraživački projekt Croatia – USA “Volcanic rocks from the Sava-Drava interfluve and Baranja in the S Pannonian Basin (Croatia)” / HGI / Zagreb / Hrvatska
 • 2) Prof.dr. Boško Lugović / znanstveni projekti (1) “Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske” / Rudarsko-geološko naftni fakultet / Zagreb / Hrvatska; (2) “Tektonomagmatska korelacija fragmentirane oceanske litosfere u Dinaridima / Rudarsko-geološko-naftni fakultet / Zagreb / Hrvatska.
 • 3) Dr.sc. Ralf Schuster / znanstveni projekt “Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske” / Geologische Bundesanstalt / Wien / Austria
 • 4) Dr.sc. Winfried H. Schwarz / znanstveni projekt “Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene SZ Hrvatske” / Institut für Geowissenschaften / Heidelberg / Germany
 • 5) Prof.dr. Rainer Altherr / znanstveni projekt “Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene SZ Hrvatske” / Mineralogishes Institut, Univ. Heidelberg /Heidelberg / Germany
 • 6) Prof.dr. Branimir Šegvić / znanstveni projekti (1) “Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske” / Rudarsko-geološko naftni fakultet / Zagreb / Hrvatska; (2) “Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg trijasa“ / Technical University of Texas / Lubbock / USA

 

Odbori i komisije

 • 2014: Član znanstvenog odbora 5. Hrvatskog geološkog kongresa (Osijek, 2015)
 • 2017 – danas: Član Matičnog odbora za prirodne znanosti – polje geologija
 • 2007 – danas: Član Znanstvenog vijeća Hrvatskog geološkog instituta

 

Članstva

 • 2019: Član znanstvenog odbora 6. Hrvatskog geološkog kongresa (Zagreb, 2019)
 • 2014: Član znanstvenog odbora 5. Hrvatskog geološkog kongresa (Osijek, 2015)
 • 2017 – danas: Član Matičnog odbora za prirodne znanosti – polje geologija
 • 2007 – danas: Član Znanstvenog vijeća Hrvatskog geološkog instituta

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi

Slovenec, Da., Belak, M., Mišur, I, Šegvić, B. & Schuster, R. (2020): The early Paleozoic cumulate gabbroic rocks from the southwest part of the Tisza Mega-Unit (Mt. Papuk, NE Croatia) – evidence of a Gondwana suture zone. International Journal of Earth Sciences, (rad prihvaćen, u postupku objavljivanja).

Šegvić, B., Slovenec, Da., Schuster, R., Babajić, E., Badurina, L. & †Lugović, B. (2020): Sm-Nd geochronology and petrologic investigation of sub-ophiolite metamorphic sole from the Dinarides (Krivaja-Konjuh Ophiolite Complex, Bosnia and Herzegovina). Geol. Croatica, (rad prihvaćen, u postupku objavljivanja).

Slovenec, Da., Šegvić, B., Halamić, J., Goričan, Š. & Zanoni, G. (2020): An ensialic volcanic arc along the northwestern edge of Palaeotethys-Insights from the Mid-Triassic volcanosedimentary succession of Ivanščica Mt. (northwestern Croatia). Geological Journal, 55, 4324-4351.

Slovenec, Da. & Šegvić, B.  (2019): Boninite volcanic rocks from the mélange of NW Dinaric-Vardar ophiolite zone (Mt. Medvednica, Croatia) – record of Middle to Late Jurassic arc-forearc system in the Tethyan subduction factories. Mineralogy and Petrology, 113, 17-37.

Šegvić, B., Slovenec, Da., Altherr, R., Babajić, E. & †Lugović, B (2019): Petrogenesis of high-grade metamorphic soles from the Central Dinaric Ophiolite Belt and their significance for the Neotethyan evolution in the Dinarides. Ofioliti, 44, 1-30.

Slovenec, Da. & Šegvić, B. (2018): The first record of ultramafic cumulates from the Mt. Kalnik ophiolite mélange in the SW part of the Zagorje-Mid-Transdanubian Zone (NW Croatia): mineralogy, petrology, geochemistry and tectono-magmatic affinity. Geol. Croatica, 71, 185-197.

Šegvić, B., †Lugović, B., Slovenec, Da. & Meyer, H.P. (2016): Mineralogy, petrology and geochemistry of amphibolites from the Kalnik Mt. (Sava Unit, North Croatia): Implications for the evolution of North-Westernmost part of the Dinaric-Vardar branch of Mesozoic Tethys. Ofioliti, 41, 35-58.

†Lugović, B., Slovenec, Da., Schuster, R., Schwatz, W.H. & Horvat, M. (2015): Petrology,    geochemistry and tectono-magmatic affinity of gabbroic olistoliths from the ophiolite mélange in the NW Dinaric-Vardar ophiolite zone (Mts. Kalnik and Ivanščica). Geol. Croatica. 68, 25-49.

Slovenec, Da. & Lugović, B. (2012): Evidence of the spreading culmination in the Eastern Tethyan Repno oceanic domain assessed by the petrology and geochemistry of N-MORB extrusive rocks from the Mt. Medvednica ophiolite mélange (NW Croatia). Geol. Croatica. 65, 435-446.

Slovenec, Da., Lugović, B., Meyer, H.P. & Garapić-Šiftar, G. (2011): A Tectono-magmatic correlation of basaltic rocks from ophiolite mélanges at the North-Eastern tip of the Sava-Vardar suture Zone, Northern Croatia, constrained by geochemistry and petrology. Ofioliti. 36, 77-100.

Slovenec, Da., Lugović, B. & Vlahović, I. (2010): Geochemistry, petrology and tectonomagmatic significance of basaltic rocks from the ophiolite mélange at the NW External-Internal Dinarides junction (Croatia). Geologica Carpatica, 61, 273-292.

Slovenec, Da. & Lugović, B. (2009): Geochemistry and tectono-magmatic affinity of mafic extrusive and dyke rocks from the ophiolite mélange of the SW Zagorje-Mid-Transdanubian Zone (Mt. Medvednica, Croatia). Ofioliti, 34, 63-80.

Slovenec, Da. & Lugović, B. (2008): Amphibole gabbroic rocks from the Mt. Medvednica ophiolite mélange (NW Croatia): geochemistry and tectonic setting. Geologica Carpatica, 59, 277-293.

Lugović, B., Slovenec, Da., Halamić, J. & Altherr R. (2007): Petrology, geochemistry and tectonic significance of the Mesozoic ultramafic rocks from the Zagorje-Mid-Transdanubian Zone in Croatia. Geologica Carpatica, 58, 511-530.

Slovenec, Da. & Pamić, J. (2002): Geology of the Vardar Zone ophiolites of the Medvednica Mountain area located along the Zagreb-Zemplin line (NW Croatia). Acta Carpathica, 53, 53-59.

Halamić, J., Goričan, Š., Slovenec, Da. & Kolar-Jurkovšek, T. (1999): A Middle Jurassic  Radiolarite-Clastic Succession from the Medvednica Mt. (NW Croatia). Geol. Croatica, 52, 29-57, Zagreb.

Halamić, J., Slovenec, Da. & Kolar-Jurkovšek, T. (1998): Triassic Pelagic Limestones in Pillow  Lavas in the Orešje Quarry near Gornja Bistra, Medvednica Mt. (Northwest Croatia). Geol. Croatica, 51, 33-45, Zagreb.

 

 

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Geolog
Zavod za geologiju
hr
Skip to content