Natalia Šenolt

Natalia Šenolt

Biografija

  • 2020: Doktorand, Hrvatski geološki institut
  • 2013 – 2018 : Diplomski studij geologije, Sveučilište u Zagrebu, PMF

 

Vještine

  • AutoCAD
  • Adobe Photoshop
  • Aktivno korištenje Engleskog jezika

 

Članstva

  • Hrvatsko geološko društvo (HGD)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Šenolt N, Martinuš M, Cvetko Tešović B, Vlahović I (2019) Subaerial Exposure Surface Within the Palaeocene Carbonates of the Lika Cove, the Island of Brač. U: Horvat M, Matoš B, Wacha L (ur.), 6. Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem (6th Croatian Geological Congress with international participation), Zagreb 9.─12.10.2019. Knjiga sažetaka – Abstracts Book. Zagreb: Hrvatski Geološki Institut, Hrvatska, 184─184

Geolog
Doktorandica
Zavod za mineralne sirovine
Skip to content