dr.sc. Davor Pollak

dr. sc. Davor Pollak

Znanstveni interesi

 • Inženjerska geologija karbonatnih stijena i fliša
 • Geološki hazardi

 

Biografija

 • 2017 – danas; Viši znanstveni suradnik, Hrvatski geološki institut
 • 2011 – 2017: Znanstveni suradnik, Hrvatski geološki institut
 • 2011 – 2013: Naslovni docent, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet
 • 2010 – 2011: Viši predavač Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet
 • 2007 – 2011: Viši asistent, Hrvatski geološki institut
 • 2007: Doktor znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, znanstveno područje tehničkih znanosti / znanstveno polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / znanstvena grana geološko inženjerstvo
 • 2002 – 2007: Asistent, Hrvatski geološki institut
 • 2002: Magistar znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, područje prirodnih znanosti / polje: geoznanosti / grana: geologija / smjer: Petrologija i ležišta sedimentnog ciklusa
 • 2000 – 2002: Stručni suradnik, Hrvatski geološki institut
 • 1994 – 2000: Znanstveni novak, Hrvatski geološki institut
 • 1994: Diplomirani inženjer geologije, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet, studij geologije / smjer: Mineralogija i petrologija

 

Vještine

 • 2011: Zagreb, Hrvatska. Dr.sc. Barton:  Rock Engineering for Tunnels (Drill and Blast and TBM), Pre-grouting, Caverns, Dam Abutments, Rock Slopes and Rockfill
 • 2005: Aachen, Njemačka. WBI, prof. Wittke:  Rock Mechanics, Stability and Design of Tunnels and Slopes
 • 2004: Zagreb, Hrvatska. Prior inženjering d.o.o.: Visual LISP
 • 2003: Zagreb, Hrvatska. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH: Stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja
 • 1994: Zagreb, Hrvatska. GISData d.o.o.: Osnove GIS-a
 • 1991: Hannover, Njemačka. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR):  Stručna praksa tijekom studija geologije
 • Aktivno korištenje Engleskog jezika

 

Projekti i suradnje

 • safEarth,
 • Erozija i klizišta kao skupni geohazardni događaj, RGN fakultet
 • Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske, HGI
 • Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske, HGI
 • Više od 20 godina iskustva inženjerskogeoloških istraživanja za velike infrastrukturne objekte u Hrvatskoj. Autor ili koautor više od 80 stručnih izvještaja ili elaborata koji uglavnom pokrivaju istraživanja na nekoliko stotina kilometara autocesta, cesta, željezničkih pruga i cjevovoda uključujući složene objekte kao što su tuneli, mostovi i vijadukti.
 • Inženjerskogeološka istraživanja za sanaciju nekoliko klizišta

 

Odbori i komisije

 • 2014 – danas: član uređivačkog odbora u znanstvenom časopisu „Bulletin of Engineering Geology and the Environment“
 • 2016 – mentorstvo; Bostjančić, Iris: Razvoj sustava za procjenu ugroženosti od odrona duž željezničkih pruga u karbonatnim stijenama u Republici Hrvatskoj; doktorski rad
 • 2015 – mentorstvo; Štruklec, Ivana: Povezanost fizičkih i mehaničkih značajki lapora u središnjoj Istri; diplomski rad
 • 2014 – voditeljstvo; Podolszki, Laszlo: Stereoskopska analiza klizišta i relativne opasnosti od klizanja na južnim obroncima Medvednice; doktorski rad
 • 2012 – mentorstvo; Križanović, Monika: Laboratorijsko testiranje dezintegracije lapora iz flišnih naslaga Istre; završni rad
 • 2012 – mentorstvo; Gulam, Vlatko: Erozija ogolina u flišu središnje Istre; doktorski rad
 • 2011 – mentorstvo; Štruklec, Ivana: Laboratorijsko određivanje granulometrijskog sastava tla iz šire okolice Slavonskog broda; završni rad.

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • Hrvatsko geotehničko društvo (HGD)
 • International Association for Engineering geology and the Environment (IAEG)
 • International Society for Rock Mechanics (ISRM)
 • International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Pollak, Davor; Gulam, Vlatko; Bostjančić, Iris. (2017): A visual determination method for uniaxial compressive strength estimation based on Croatian carbonate rock materials. Engineering geology. 231; 68-80

Gulam, Vlatko; Pollak, Davor; Podolszki, Laszlo (2014): The analysis of the flysch badlands inventory in central Istria, Croatia. // Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society, 67,1, 1-15.

Pollak, Davor; Navratil, Dražen; Novosel, Tomislav (2013): Specific aspects of engineering-geological models in Croatian karst terrain. Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 66, 3, 219-232.

Buljan, Renato; Pollak, Davor; Gulam, Vlatko (2012): Engineering properties of marine sediments in Mali Ston Bay (Croatia) based on “Mainland – Pelješac” bridge investigation. Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 65, 2; 233-242.

Toševski, Aleksandar; Pollak, Davor; Ženko, Tomislav; Aljinović, Dunja; Tadej, Neven (2011): Some engineering properties of limestone : Tunnel Stražina case study (Croatia). Tunnelling and underground space technology. 26, 1; 242-251.

Pollak, Davor; Buljan, Renato; Toševski, Aleksandar (2010): Inženjerskogeološke i geotehničke značajke naslaga fliša u području Kaštela. Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. 62, 8; 707-715.

Pollak, Davor (2004): Engineering-Geological Properties of Carbonate Rocks in Relation to Weathering Intensity. Lecture Notes in Earth Sciences. 104; 162-171.

Znanstveni savjetnik
Inženjerski geolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content