Đurđica Novoselec

Đurđica Novoselec

Znanstveni interesi

  • Izrada palinoloških preparata iz čvrstih i rastresitih stijena
  • Izrada petrografskih preparata iz čvrstih i rastresitih stijena

 

Biografija

  • 1993 – danas : Tehnički suradnik, Hrvatski geološki institut
Tehnički suradnik
Zavod za geologiju
hr
Skip to content