dr.sc. Saša Mesić

dr. sc. Saša Mesić

Znanstveni interesi

  • Područje istraživanja je u geokemiji okoliša u kopnenim, jezerskim i morskim okolišima, te paleoklimatske rekonstrukcije tijekom holocena, paleolimnološka istraživanja Vranskog jezera na Cresu i Baćinskih jezera, antropogeni utjecaj na sedimente s naglaskom na olovo, istraživanje podzemnih voda u kršu i antropogenih utjecaja.

 

Radno iskustvo

  • 1999 – danas: Znanstvena suradnica, Hrvatski geološki institut
  • 2005-2017: Pomoćnik ravnatelja za suradnju s privredom, Hrvatski geološki institut

 

Obrazovanje

  • 2004: Doktorica znanosti, polje geologija, Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 1999: Magistra znanosti, polje oceanologije, Geološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 1990: Diplomirani inženjer geologije, smjer hidrogeologija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Projekti i suradnje

2019-danas          Suradnica na projektu ” Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promjena morske razine: Sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline” (QMAD), Hrvatska zaklada za znanost, voditelj S. Miko

2014.-2018.         Suradnica na projektu “Izgubljeni jezerski krajobrazi na istočno jadranskoj obali (LoLADRIA)”, Hrvatska zaklada za znanost (voditelj S. Miko)

2013.-danas         Suradnica na projektu „Geološka karta podmorja“, Program geoloških karata Hrvatskog geološkog instituta, godišnje financiranje MZO

2013.-danas         Suradnica na projektu „Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske “, Program geoloških karata Hrvatskog geološkog instituta, godišnje financiranje MZO

2013.-2015.         Suradnica na projektu „Paleolimnološka istraživanja Baćinskih jezera”, Hrvatske vode (voditelj S. Miko)

2013.-2015.         Suradnica na projektu “Istraživanja paleorazina Vranskog jezera na Cresu”, Hrvatske vode (voditelj S. Miko)

2007.-2013.         Suradnica na projektu “Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova”, temeljni MZO projekt

1999.-2013.         Suradnica na projektu “Osnovna geokemijska karta RH”, temeljni MZO projekt

 

Članstva

  • Hrvatsko geološko društvo

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi

Fajković, H., Hasan, O., Miko, S., Juračić, M., Mesić, S., Prohić, E. (2011): Vulnerability of the karst area related to potentially toxic elements. Geologia Croatica 64, 1, 41-48.

Miko, S., Mesić, S., Šparica Miko, M., Hasan, O. (2008): A record of anthropogenic lead deposition in a Mediterranean karst catchment (Lake Vrana, Cres Island, Croatia). Mineralogical magazine 72, 1, 455-460.

Miko, S., Koch, G., Mesić, S., Šparica Miko, M., Šparica, M., Vreča, P., Dolenec, T. (2007): Influence of Land Use in Small Karst Watersheds on the Chemical Status of Peloidic Sediments on the Eastern Adriatic Coast. Journal of Soils and Sediments 7, 5, 303-312.

Znanstvena suradnica
Geolog
Zavod za mineralne sirovine
hr
Skip to content