Jasmina Martinčević Lazar

dr.sc. Jasmina Martinčević Lazar

Znanstveni interesi

 • Istraživanje utjecaja minerala glina na inženjerskogeološke procese u nevezanim ili slabovezanim sedimentima (klizišta, bubrenje i slično)
 • Utjecaj minerala glina na fizičko – mehanička svojstva nevezanih i slabovezanih sedimenata
 • Utjecaj minerala glina na purifikacijska svojstva tla

 

Biografija

 • 2018 – danas: stručni savjetnik, Zavod za geologiju
 • 2010–2018: Znanstveni novak – asistent, Hrvatski geološki institut, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
 • 2015: Tečaj iz elektronske mikroskopije i difrakcije
 • 2010 – danas: Doktorski studij iz geološkog inženjerstva, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet
 • 2003–2009 : diplomski studij geologije, Sveučilište u Zagrebu, PMF

 

Vještine

 • Rad na terenu (IG determinacija jezgre, uzorkovanje) i inženjerskogeološko kartiranje
 • Rad na XRD uređaju i analiza mineralnog sastava
 • Rad na elektronskom mikroskopu (SEM, EDS)
 • Analize uzoraka korištenjem različitih geokemijskih i geomehaničkih metoda/tehnika u laboratoriju
 • Korištenje računalnih programa (MS Office, ArcGIS, X’Pert Highscore, Photoscape)
 • Aktivno korištenje engleskog jezika

 

Projekti i suradnje

 • 2010 – 2014: „Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia“ – (Interdisciplinarni, bilateralni Hrvatsko – Japanski projekt; suradnik)
 • 2014 – danas: “Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske 1:100 000” (181-1811096-1795; https://www.hgi-cgs.hr/inzenjerskogeoloska-karta-Republike-Hrvatske.htm; suradnik)
 • 2015 – danas: „Detaljna inženjerskogeološka karta Podsljemenske zone grada Zagreba 1:5.000, faza-II “ (komercijalni projekt za Grad Zagreb; suradnik)
 • 2016 – Elaborat o istraživanjima purifikacijskih svojstava krovinskih naslaga na lokaciji sn Dalj (komercijalni projekt)
 • 2017 – danas: “Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom vodonosniku” (HRZZ znanstveni projekt; http://projects.hgi-cgs.hr/tranital/; suradnik)
 • 2018 – danas: „Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske“ (HRZZ znanstveni projekt; http://issah.org/osnovne-informacije/; suradnik)

 

Odbori i komisije

 • 2017-2018: Organizacijski odbor internacionalnog kongresa MECC2018

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD) (Grupa za gline & Grupa za inženjersku geologiju),
 • Međunarodna udruga za proučavanje glina (AIPEA)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Martinčević Lazar, Jasmina; Urumović, Kosta; Mihalić Arbanas, Snježana. 2017 Mineraloška i fizička svojstva tipičnih tala podsljemenske zone grada zagreba. Inženjerstvo okoliša, 4, (2). 93-100, Varaždin.

Martinčević, Jasmina; Mihalić Arbanas, Snježana; Krkač, Martin; Bernat, Sanja; Miklin, Željko; Podolszki, Laszlo. 2014 Mineralogical composition of the Kostanjek landslide sediments and its possible influence on the sliding and swelling processes. Proceedings of the 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region (Mihalić Arbanas, S. & Arbanas, Ž.). Hrvatska grupa za klizišta, 17-21, Zagreb.

Podolszki, Laszlo; Mihalić Arbanas, Snježana; Arbanas, Željko; Miklin, Željko; Martinčević, Jasmina. 2014 Overview of historical landslide inventories of the Podsljeme Area in the City of Zagreb. Proceedings of the 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region (Mihalić Arbanas, S. & Arbanas, Ž.). Hrvatska grupa za klizišta, 57-62, Zagreb.

Miklin, Željko; Podolszki, Laszlo; Martinčević, Jasmina. 2012 Geological and engineering-geological investigations in Brodsko brdo area. Zbornik radova četvrtog internacionalnog naučno – stručnog skupa GNP 2012 (Knežević, M. & Ščepanović, B.). Centralna Narodna Biblioteka Crne Gore, 2079-2084, Cetinje.

Martinčević Lazar, Jasmina; Vlastelica, Goran; Bernat, Sanja; Miklin, Željko; Podolszki, Laszlo. 2013 Verification of mineralogical composition of Kostanjek landslide sediments using a visible and near-infrared (VIS-NIR) spectrometer. Book of abstracts of 4th workshop of the Japanese -Croatian project on Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Vlastelica, G., Andrić, I., Salvezani, D.). University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, 19-20, Split (Croatia).

Stručna savjetnica
Inženjerski geolog
Zavod za geologiju
hr
Skip to content