bez slike žensko

dr. sc. Jasmina Lukač Reberski

Znanstveni interesi

 • Hidrogeolološka istraživanja na području krša
 • Hidrokemijska istraživanja podzemnih voda
 • Izotopna istraživanja voda

 

Biografija

 • 2011 – danas – znanstveni suradnik,  Hrvatski geološki institut
 • 2000 – 2011 – znanstveni novak –asistent, Hrvatski geološki institut
 • 2013 – dr. sc. Hidrogeologije, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 • 2008 – mr. sc. Hidrogeologije, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 • 2000 – dipl. ing. geologije, smjer:inženjerska geologija i hidrogeologija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Vještine

 • Uzorkovanje podzemnih i površinskih voda za potrebe laboratorijskih analiza
 • In situ mjerenje fizikalno-kemijskih parametara
 • Hidrokemijske laboratorijske analize osnovnih aniona i kationa, hranjivih soli i stabilnih izotopa kisika i vodika
 • Hidrogeološko kartiranje
 • Obrada i interpretiranje hidrogeoloških i hidrokemijskih podataka (recesijska analiza, autokrelacija, kroskorelacija, multivarijatna i faktorska analiza, geokemijsko modeliranje pomoću programa NETPATH)
 • Aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim projektima
 • Vođenje međunarodnog projekta i projekata suradnje s privredom
 • Aktivno korištenje Engleskog jezika

 

Projekti i suradnje

 • 2017-2019 vođenje projekta CAMARO-D (Cooperating towards advanced management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin), sufinanciran iz fondova Europske unije (ERDF, IPA, ENI) kroz Interreg  Danube Transnational Programme, trajanje projekta -30 mjeseci
 • 2016-2019 sudjelovanje na projektu PROLINE-CE (Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences), program, projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz  Interreg Central Europe , trajanje projekta-36 mjeseci
 • 2013-2016 sudjelovanje na projektu DRINKADRIA(NETWORKING FOR DRINKING WATER SUPPLY IN ADRIATIC REGION), sufinanciran od srane Evropske unije kroz Instrument pretpristupne pomoći IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme,, trajanje projekta – 29 mjeseci
 • 2009 – 2012 sudjelovanje na projektu International project CCWaterS “Climate change and impacts on water supply” sufinanciran od Europske unije kroz TC SEE (Transnational cooperation Programme South East Europe.
 • 2007- sudjelovanje na projektu International project CRO/8/007 „Application of isotope techniques in investigation of water resources and water protection in the Karst area of Croatia” sufinanciran od starne  IAEA-TC (International Atomic Energy Agency – Technical Cooperation).
 • 2000 – 2014 sudjelovanje na projektu Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske 1:100.000, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zagreb.

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • International Association of Hydrogeologists (IAH)

 

Bibliografija

Crosbi

Google Scholar

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Terzić, J., Marković, T., Lukač Reberski, J. (2014): Hydrogeological properties of a complex Dinaric karst catchment : Miljacka Spring case study. Environmental Earth sciences. 72/4; 1129-1142

Lukač Reberski, J., Marković, T., Nakić, Z. (2013) Definition of the river Gacka springs subcatchment areas on the basis of hydrogeological parameters. Geologia Croatica, 66/ 1; 39-53

Lukač Reberski, J., Kapelj, S. & Terzić, J. (2009) An estimation of groundwater type and origin of the complex karst catchment using hydrological and hydrogeochemical parameters: A case study of the Gacka river springs. Geologia Croatica. 62/ 3; 157-177.

Viša znanstvena suradnica
Hidrogeolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content