bez slike žensko

Ljiljana Kruk

Znanstveni interesi

  • Sedimentologija
  • Mineralna politika
  • Ekonomska geologija

 

Biografija

  • 1982: stekla stupanj diplomiranog inženjera geologije, Sveučilišta u Zagrebu, PMF

 

Vještine

  • Mikroskopiranje sedimenata
  • Evaluacija ležišta mineralnih sirovina
  • Regionalna evaulacija mineralnih resursa

 

Članstva

  • Hrvatsko geološko društvo (HGD)

 

Bibliografija

 

Geolog
Stručna savjetnica
Zavod za mineralne sirovine
Skip to content