bez slike muško

Boris Kruk

Znanstveni interesi

  • Ekonomska geologija
  • Mineralna politika

 

Biografija

  • 1980: Stekao stupanj diplomiranog inženjera geologije, Sveučilište u Zagrebu, RGNF
  • 1991: Stekao stupanj magistra znanosti, Sveučilište u Zagrebu, RGNF

 

Vještine

  • Evaluacija ležišta mineralnih sirovina
  • Regionalna evaluacija mineralnih resursa
  • Konceptualna razrada baza podataka mineralnih sirovina

 

Članstva

  • Hrvatsko geološko društvo (HGD)

 

Bibliografija

Stručni savjetnik
Geolog
Zavod za mineralne sirovine
Skip to content