Igor Karlović

dr.sc. Igor Karlović

Znanstveni interesi

 • Hidrogeologija
 • Zaštita podzemnih voda
 • Modeliranje toka podzemnih voda i transporta zagađivala
 • Odnos površinske i podzemne vode

 

Biografija

 • 2018–danas: Poslijediplomski studij geološkog inženjerstva, Sveučilište u Zagrebu, RGNF
 • 2018–danas: Asistent, Hrvatski geološki institut, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
 • 2015–2018: Suradnik istraživač, Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, Odjel za geološko inženjerstvo i geofiziku
 • 2013–2015: Diplomski studij geološkog inženjerstva: smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija, Sveučilište u Zagrebu, RGNF
 • 2010–2013: Preddiplomski studij geološkog inženjerstva, Sveučilište u Zagrebu, RGNF

 

Vještine

 • Uzorkovanje i terenska ispitivanja (podzemne i površinske vode, tlo)
 • Nadzor nad bušenjem, pokusno crpljenje
 • Modeliranje toka podzemne vode i transporta onečišćivala
 • Kartiranje jezgre istraživačkih bušotina i istražnih raskopa
 • Inženjerskogeološko kartiranje terena, trasa cesta, zasjeka i klizišta
 • Aktivno korištenje Microsoft Office™ paketa, AutoCAD, ArcMap, Visual MODFLOW, GMS, GS Surfer
 • Aktivno korištenje jezika: engleski (odlično), njemački (dobro)

 

Projekti i suradnje

 • TRANITAL (Origin, fate and TRAnsport modelling of NItrate in the Varaždin ALluvial aquifer), HRZZ
 • Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, HRZZ

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • International Association of Hydrogeologists (IAH)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi

Marković, T., Karlović, I., Perčec Tadić, M., Larva, O. (2020): Application of Stable Water Isotopes to Improve Conceptual Model of Alluvial Aquifer in the Varaždin Area, Water, 12, 2; 1-13. (doi:10.3390/w12020379)

Asistent
Hidrogeolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content