Ana Maria Heski

Ana Maria Heski

Stručni rad

  • Iskusna u određivanju kemijskih svojstava tala i voda, koristeći ionski kromatograf (IC), atomski apsorpcijski spektrometar (AAS), TOC/TN analizator, spektrofotometar i CRD izotopni analizator te određivanje veličine čestica na laserskom difraktometru (Shimadzu)
  • Osposobljena je za uzorkovanje voda i tala, te za sušenje uzoraka koristeći liofilizator te pripremu svih vrsta otopina u geokemijskom laboratoriju

 

Radno iskustvo

  • 2016 – danas: stručna suradnica, Zavod za mineralne sirovine, Hrvatski geološki institut

 

Obrazovanje

  • 2000-2015 Magistra kemijskog inženjerstva (mag. ing. cheming.), Fakultet kemijskog-inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

 

Projekti

2017.- danas        Suradnica na projektu “Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom vodonosniku (TRANITAL)”, financira Hrvatska zaklada za znanost (PI Tamara Marković)

2016.-2018.         Suradnica na projektu “Izgubljeni jezerski krajobrazi na istočno jadranskoj obali (LoLADRIA)”, financira Hrvatska zaklada za znanost (PI Slobodan Miko)

2016.-danas         Suradnica na projektu „Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske “, Program geoloških karata Hrvatskog geološkog instituta (voditelj J. Halamić i S. Miko), godišnje financiranje MZO

  1. -2017. Suradnica na projektu „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika te odnosa ugljika i dušika”, financirala Agencija za okoliš i prirodu (PI Slobodan Miko)

 

Viša stručna suradnica
Magistra kemije
Zavod za mineralne sirovine
hr
Skip to content