dr. sc. Valentina Hajek Tadesse

Znanstveni interesi

 • Ostrakodna fauna
 • marinski, bočati i slatkovodni okoliši
 • Miocen, kvartar
 • Rekonstrukcija paleookoliša
 • Paleogeografija
 • Paleoklimatologija
 • Biostratigrafija

 

Biografija

Zaposlenja:

 • 1989–1992 mladi istraživač, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Hrvatska.
 • 1992 do danas – znanstveni suradnik, Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvatska.

 

Obrazovanje:

 • 1989 diplomirani inženjer geologije, Zajednički studij iz područja geologije Rudarsko-geološko–naftni fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Hrvatska.
 • 2000 magistar znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,
 • 2006 doktor znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet  Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska.

Usavršavanja:

 • 1990 Specialisation on Limnic Ostracodes, Mondsee, Austrija Limnologisches Institut, Österreichische Akademie der Wissenschaften
 • 1995 Advanced training Course Piran, Slovenija Foraminiferal Paleoecology
 • 2008 Methods in Ostracodology, Karl-Franzens- Universität Graz, Graz, Austria

 

Vještine

 • Analiza ostrakodne faune
 • Organizacija radionica
 • Organizacija izložbi.
 • Aktivno korištenje Engleskog,

 

Projekti i suradnje

 • 1992–2013 Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50.000 M (istraživač).
 • 2006-2009 Stratigrafija i paleogeografija miocena i pliocena sjeverne Hrvatske (istraživač).
 • 2008-2011 voditelj združenog američko-hrvatskog projekta: Greenhouse i tranzicijske klime unutar 50 mil.g. karbonatnog slijeda gornjojursko-donjokredne Jadranske platforme, Hrvatska.
 • 2008-2013 voditelj projekta Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida.
 • 2014 do danas, LoLADRIA–Lost Lake Landscapes of the Eastern Adriatic Shelf (HRZZ-9419) (istraživač; mikropaleontolog, specialist za marinske i limničke ostrakode i paleoekološku interpretaciju).
 • 2017-do danas, Stratigrafija i korelacija gornjomioccensko-pliocenskih sedimenata duž hrvatsko-mađarske granice. (istraživač; specijalist za ostrakodnu faunu gornjeg miocena-biozonaciju).

 

 • Kontinuirana suradnja s Geološkim zavodom Slovenije
 • Kontinuirana suradnja s Parkom prirode Papuk

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • SF IRGO-International Research Group on Ostracoda
 • Recenzent u domaćim i međunarodnim časopisima (Geologia Croatica, Natura Croatica, Annales Societatis Geologorum Poloniae).

 

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=169410

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

1. Koch, G., Prtoljan, B., Husinec, A., Hajek-Tadesse, V.2017.Palynofacies and paleoenvironment of the Upper Jurassic mud-supported carbonates, southern Croatia: preliminary evaluation of the hydrocarbon source rock potential. // Marine and petroleum geology. 80; 243-253.

2. Poljak, M., Mikuž, V., Trajanova, M., Hajek Tadesse, V., Miknić, M., Jurkovšek, B., Šoster, A., 2016.
Badenijske in sarmatijske plasti v gradbeni jami za hidroelektrarno Brežice. // Geologija. 59, 2; 129-154

3. Hajek-Tadesse, V., Prtoljan B., 2011.Badenian Ostracoda from the Pokupsko area (Banovina, Croatia). // Geologica Carpathica. 62, 5; 447-461

4. Bakrač, K., Hajek-Tadesse, V., Miknić, M., Grizelj, A., Hećimović, I., Kovačić, M.,2010. Evidence for Badenian local sea level changes in the proximal area of the North Croatian Basin. //Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 63, 3; 259-269.

5. Hajek-Tadesse, V., Belak, M., Sremac, J., Vrsaljko, D., Wacha, L., 2009. Lower Miocene ostracods from the Sadovi section (Mt. Požeška gora, Croatia). // Geologica Carpathica. 60, 3; 251-262

 

Viša znanstvena suradnica
Mikropaleontolog
Zavod za geologiju
Skip to content