Vlatko Gulam

dr. sc. Vlatko Gulam

Znanstveni interesi

 • Inženjerska geologija;
 • Egzogenetski procesi – trošenje, denudacija (erozija i pokreti masa na padinama), taloženje;
 • Geohazardi;
 • Daljinska istraživanja.

 

Biografija

 • 2004. godine diplomirao na Rudarsko – geološko – naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija s radom: “Karbonatna ravnoteža crpilišta Vinogradi” te stekao zvanje diplomiranog inženjera geologije;
 • godine doktorirao na Rudarsko – geološko – naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, iz znanstvenog područja: tehničkih znanosti, znanstvenog polja: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: geološko inženjerstvo, s radom: „Erozija ogolina u flišu središnje Istre“;
 • 2004 – danas: Inženjerski geolog, Hrvatski geološki institut.

 

Vještine

 • Priprema i provođenje geomehaničkih laboratorijskih testova;
 • Korisnik Cad i Gis alata;
 • Aktivno korištenje Engleskog jezika.

 

Projekti i suradnje

 • Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020 – Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design – safEarth

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo;
 • Hrvatsko geotehničko društvo;
 • Međunarodno društvo za mehaniku stijena (International Society for Rock Mechanic)
 • Međunarodno društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi

 • Dobrilović, Ivana; Gulam, Vlatko; Hrženjak, Petar. Primjena indeksnih metoda ispitivanja u određivanju mehaničkih značajki intaktnog stijenskog materijala. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. 22 (2010) ; 63-71 (članak, znanstveni).
 • Buljan, Renato; Pollak, Davor; Gulam, Vlatko. Engineering properties of marine sediments in Mali Ston Bay (Croatia) based on “Mainland – Pelješac” bridge investigation. Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 65/2 (2012); 233-242.
 • Gulam, Vlatko; Pollak, Davor; Podolszki, Laszlo. The analysis of the flysch badlands inventory in central Istria, Croatia. Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 67 (2014), 1; 1-15.
 • Briševac, Zlatko; Špoljarić, Drago; Gulam, Vlatko. Estimation of uniaxial compressive strength based on regression tree models. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. 29 (2014); 39-47.
 • Gulam, Vlatko; Gajski, Dubravko; Podolszki, Laszlo. Photogrammetric measurement methods of the gully rock wall retreat in Istrian badlands. Catena 160 (2018); 298-309.
 • Pollak, Davor; Gulam, Vlatko; Bostjančić, Iris. A visual determination method for uniaxial compressive strength estimation based on Croatian carbonate rock materials. Engineering geology, 231 (2017) 68-80.
Znanstveni suradnik
Inženjerski geolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
Skip to content