Nikola Gizdavec

Nikola Gizdavec

Znanstveni interesi

 • Daljinska istraživanja mineralnih sirovina
 • Gospodarenje mineralnim sirovinama
 • Geografski informacijski sustavi (GIS) i kartografija

 

Biografija

 • 2019 – danas : Student doktorskog studija geologije na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu
 • 2019 – EIT RawMaterilas Academy, UNFC Classification
 • 2018 – danas : Stručni savjetnik, Voditelj stručnih poslova zaštite okoliša, Hrvatski geološki institut
 • 2015 – 2018: SPP d.o.o., Voditelj stručnih poslova.
 • 2014 – Stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja
 • 2013 – 2015: Eko – monitoring d.o.o., Voditelj stručnih poslova.
 • 2008 – 2013: Eko – monitoring d.o.o., Stručni suradnik iz geologije i zaštite okoliša.
 • 2002 – 2008: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Studij geologije.
 • 1998 – 2002: Gimnazija u Varaždinu, Prirodoslovno – matematički smjer.

Vještine

 • Samostalno vođenje komercijalnih projekata; izrada izvješća, elaborata, studija, strategija i dr.
 • Samostalno obavljanje geoloških istraživanja; terensko kartiranje, uzorkovanje, nadzor nad istražno – geološkim bušenjem, revizije, ostali inženjering iz područja rudarstva, geologije, zaštite prirode i okoliša.
 • Poznavanje sustava upravljanja prema HRN EN ISO/IEC 17025.
 • Auto Cad, GIS – ESRI ArcMap 10, MS Office, Corel.
 • Aktivno korištenje Engleskog jezika.

 

Projekti i suradnje

 • GeoERA – Raw Materials, Mintell4EU, Mineral Intelligence for Europe, Jørgen Tulstrup, H2020; GEUS;
 • RESEERVE – Mineral potential of the ESEE region, EIT Raw Materials, GeoZS;
 • REEBAUX – Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region, Sveučilište u Zagrebu;
 • FORAM – Towards a world forum on raw materilas, H2020, Coordinator: World Resources Forum Association (WRFA), Switzerland
 • MINLAND – Mineral resources in sustainable land – use planning, H2020, Coordinator: Geological Survay of Sweden;
 • Projekti za privredu: studije, elaborati, izvješća, mišljenja i sl.

 

Najznačajniji radovi

 • Elaborat o rezervama građevnog pijeska i šljunka na eksplaoatcijskom polju „Brezovi rebar“ – četvrta obnova (Gizdavec i dr., 2020)
 • Gizdavec, Nikola; Dedić, Željko; Kruk, Boris; Kruk, Ljiljana; Kovačević Galović, Erli; Miko, Slobodan; Ilijanić, Nikolina (2019): Mineral resources in central Croatia: Geological potentiality and strategic importance // Knjiga sažetaka / Abstracts Book, 6. Hrvatski geološki kongres / Horvat, Marija ; Matoš, Bojan ; Wacha, Lara (ur.)., Zagreb: Hrvatski geološki institut, 2019. str. 74-74
 • Brčić, Vlatko; Korbar, Tvrtko; Mišur, Ivan; Terzić, Josip; Lukač-Reberski, Jasmina; Selak, Ana; Miko, Slobodan; Ilijanić, Nikolina; Gizdavec, Nikola; Hasan, Ozren et al. Geopark Imotska jezera, Zagreb: Hrvatski geološki institut, 2019 (priručnik)
 • Dedić, Ž., Gizdavec, N., Kruk, B., Avanić, R., Kurečić, T., Kruk, Lj., Kovačević Galović, Lj., Kolbah, S., Škrlec, M., Ferić, P. (2019): Rudarsko – geološka studija Bjelovarsko – bilogorske županije, Hrvatski geološki institut, Zagreb.
 • Izvještaj o ispitivanjima silikomanganske i feromanganske troske provedenim u periodu od 2008. do 2018. godine, šireg područja naselja Biljane Donje, s prikazom njenih uporabnih svojstava, ali i mogućim utjecajima na okoliš (Miko, S. i dr., 2018);
 • Elaborat o rezervama tgk na EP “Gavani” (Gizdavec i dr. 2018);
 • Elaborat o rezervama tgk u IP “Lovno 3” (Gizdavec i dr. 2017);
 • Elaborat o rezervama tgk na EP “Loskunja” – V. obnova (Gizdavec i dr. 2017);
 • Elaborat o rezervama tgk u IP “Sipina-Hum” (Gizdavec i dr. 2016);
 • Elaborat o rezervama ciglarske gline na EP “Ervenica” – II. obnova (Gizdavec i dr. 2016);
 • Elaborat o rezervama tgk na EP “Slatina” – IV. obnova (Gizdavec i dr. 2016)
 • Elaborat o rezervama tgk na EP “Pod Peca” – IV. obnova i u istražnom prostoru “Pod Peca I” (Gizdavec i dr. 2016)
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Loskunja” (Gizdavec, N., i dr. 2017).
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Krečane” (Gizdavec, N., i dr.2017).
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Slatina” (Gizdavec, N., i dr. 2016).
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije ciglarske gline na eksploatacijskom polju “Ervenica”, Grad Vinkovci (Gizdavec, N. i dr. 2017)
Stručni savjetnik
Geolog
Zavod za mineralne sirovine
hr
Skip to content