bez slike žensko

dr. sc. Lidija Galović

Znanstveni interesi

 • Geologija kvartarnih sedimenata
 • Geokemija i mineralogija paleotala
 • Okolišna geokemija
 • Klimatske promjene u kvartaru
 • Geobaština

 

Biografija

 • 1991 – danas : Geolog/geokemičar, Hrvatski geološki institut
 • 2002 –2005 : Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, RGNF
 • 1992 –2001 : Poslijediplomski studij, Sveučilište u Zagrebu, PMF
 • 1985 –1991 : Zajednički studij PMF-a i RGNF-a Sveučilišta u Zagrebu iz područja geologije

 

Vještine

 • Uzorkovanje i terenska ispitivanja (poremećeni i neporemećeni orijentirani uzorci sedimenta, recentna tala i paleotala)
 • Geokemijsko uzorkovanje (stream-sedimenti, vode) i obrada podataka
 • Modalna analiza
 • Mikromorfološka analiza
 • Organizacija radionica
 • Aktivno korištenje Engleskog jezika

 

Projekti i suradnje

  • Međunarodni projekti
 • FOREGS geochemical baseline mapping of Europe (FOREGS Geochemistry Working Group)
 • Teške kovine u tlima na sedimentima rijeke Drave
 • Korelacija prapor/paleotlo sekvencija na hrvatskom i mađarskom dijelu Baranje
 • Teške kovine na aluviju rijeke Drave
 • Korelacija prapor/paleotlo sekvencija jugoistočne Transdubanije s istočnim i Jadranskim dijelom Hrvatske
 • Alati za modeliranje prošlih i budućih globalnih klimatskih promjena: analiza les-paleotlo sekvenci (kvartarnih eolskih naslaga) Istre i Kvarnera
 • Review and Harmonisation of the International Quaternary Map, scale 1 : 2,5 Million (IQUAME 2500)
 • Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management (SIMONA)

 

  • Domaći projekti
 • Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske 1:100 000
 • Prostorna varijabilnost toksičnih metala u poljoprivrednim tlima Hrvatske
 • Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50 000
 • Standardisation and Applied Investigation of Quaternary Sediments in Croatia

 

Odbori i komisije

 • 2015 – 2023 Glavna urednica znanstvenog časopisa Geologia Croatica
 • 2013 – 2015 Nacionalno povjerenstvo za zaštitu georaznolokosti i geokonzervaciju pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode
 • 2012 – 2017 Upravni odbor Hrvatskog geološkog društva
 • 2014 – 2018 Upravni odbor Nacionalnog odbora INQUA
 • 2014 Panel za vrednovanje projektnih prijedloga Hrvatske zaklade za znanost
 • 2015 Organizacijski odbor V geološki kongres Hrvatske

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • Nacionalni odbor INQUA-e
 • Hrvatsko tloznanstveno društvo (HTD) pri International Union of Soil Science (IUSS) i pri European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS)
 • Odbor za geokemiju Razreda za prirodne znanosti HAZU

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi

Galović, Lidija (2016): Sedimentological and mineralogical characteristics of the Pleistocene loess/paleosol sections in the Eastern Croatia.- Aeolian Research, 20, 7-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.aeolia.2015.10.007

Rubinić, Vedran, Galović, Lidija, Husnjak, Stjepan & Durn, Goran (2015): Climate vs. parent material – Which is the key of Stagnosol diversity in Croatia?.- Geoderma, 241/242, 250–261. doi:10.1016/j.geoderma.2014.11.029

Galović, Lidija (2014): Geochemical archive in the three loess/paleosol sections in the Eastern Croatia: Zmajevac I, Zmajevac and Erdut.- Aeolian Research, 15, 113–132. http://dx.doi.org/10.1016/j.aeolia.2014.07.004

Galović, Lidija, Peh, Zoran, Halamić, Josip & Bukovec, Dragan (2012): Geochemical atlas of the Medvednica Mt. – Natural distribution of elements in stream sediments.- Journal of Maps, 8/4, 478-483. 10.1080/17445647.2012.741833

Halamić Josip, Peh Zoran, Miko Slobodan, Galović Lidija & Šorša, Ajka (2012): Geochemical Atlas of Croatia: Environmental Implications and Geodynamical Thread.- Journal of Geochemical Exploration, 115, 36-46. 10.1016/j.gexplo.2012.02.006

Šajn, Robert, Halamić, Josip, Peh, Zoran, Galović, Lidija & Alijagić, Jasminka (2011): Assessment of the natural and anthropogenic sources of chemical elements in alluvial soils from the Drava River using multivariate statistical methods.- Journal of Geochemical Exploration, 110/3, 278-289. 10.1016/j.gexplo.2011.06.009

Galović, Lidija, Frechen, Manfred, Peh, Zoran, Durn, Goran & Halamić, Josip (2011): Loess/palaeosol section in Šarengrad, Croatia – A qualitative discussion on the correlation of the geochemical and magnetic susceptibility data.- Quaternary International, 240/1-2, 22-34. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.02.003

Galović, Lidija, Frechen, Manfred, Halamić, Josip, Durn, Goran & Romić, Marija (2009): Loess chronostratigraphy in Eastern Croatia—A luminescence dating approach.- Quaternary International, 198/1-2, 85-97. 10.1016/j.quaint.2008.02.004

Halamić, Josip, Galović, Lidija & Šparica, Martina (2003): Heavy Metal (As, Cd, Cu, Hg, Pb and Zn) Distribution in Topsoil Developed on Alluvial Sediments of the Drava and Sava Rivers in NW Croatia.- Geologia Croatica, 56/2, 215-232. https://doi.org/10.4154/GC.2003.14

Posilović, H., Galović, L., Stejić, P., Pandurov, M. & Gajić, R. (2018): Quaternary depositional environments in the Vrgoračko Polje/Lake (SE Croatia).- Geologia Croatica, 56/2, 215-232. https://doi.org/10.4154/gc.2018.16

Znanstvena savjetnica
Geolog
Zavod za geologiju
hr
Skip to content