dr.sc. Tihomir Frangen

dr. sc. Tihomir Frangen

Znanstveni interesi

 • Hidrogeologija krša
 • Inženjerska geologija
 • GIS
 • Daljinska istraživanja

 

Biografija

 • 2007 –danas : Asistent/Stručni suradnik/Stručni savjetnik, Hrvatski geološki institut
 • 2016 : položen stručni ispit
 • 2008 –2013 : Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, RGNF
 • 1998 –2006 : Diplomirani inženjer geologije, Smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija, Sveučilište u Zagrebu, RGNF

 

Vještine

 • Inverzno modeliranje transporta trasera u krškim kanalima
 • Hidrogeološke analize
 • Kartografija i prostorne analize u GIS-u
 • Rad na visini (speleološka istraživanja i rad na užetu)

 

Projekti i suradnje

 • Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske 1 : 100.000
 • FloodSmart – Razvoj IT platforme za upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš
 •  SafEarth – Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design
 • DRINKADRIA – Networking for Drinking Water Supply in the Adriatic Region
 • Hidrogeološki i hidrokemijski istraživački radovi na krškom hidrogeološkom sustavu (slijevu) Baćinskih jezera, Klokuna i Modrog oka
 • Niz trasiranja na područjima Grobničkog polja (slijev Rječine), Trnavca (slijev Gacke), Homoljačkog polja (slijev Gacke), Drežničkog polja (slijev Zagorske Mrežnice), Vrgoračkog polja, Pule, otoka Visa, Žumberka, Lećevice, Ravnih kotara
 • Speleološka istraživanja kaverni
 • Izrade prijedloga zona sanitarne zaštite
 • Inženjerskogeološka prospekcija nestabilnih padina
 • studije o utjecaju zahvata na okoliš, idejna i projektna rješenja

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • International Association of Hydrogeologists (IAH)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Terzić, Josip; Stroj, Andrej; Frangen, Tihomir.

Hydrogeologic investigation of karst system properties by common use of diverse methods: a case study of Lička Jesenica springs in Dinaric karst of Croatia. // Hydrological processes. 26 (2012) , 21; 3302-3311 (članak, znanstveni).

Terzić, Josip; Frangen, Tihomir; Boljat, Ivana.

Hidrogeološka istraživanja za zaštitu vodoopskrbnih izvorišta u slijevu Vranskog jezera // Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj – procesi, zaštita i valorizacija i Okrugli stol o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru / Rubinić, Josip (ur.).

Rijeka : Hrvatsko društvo za zaštitu voda, 2017. 295-299 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

Terzić, Josip; Frangen, Tihomir; Borović, Staša; Padovan, Božo.

Possibilities of increasing fresh water abstraction on the karst island of Korčula (Croatia) // 44th Annual Congress of the IAH “Groundwater Heritage and Sustainability” – Book of Abstracts / Posavec, Kristijan ; Marković, Tamara (ur.).

Zagreb : Croatian Geological Survey, 2017. 349-349 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Frangen, Tihomir; Terzić, Josip; Kresnik, Goran.

Trasiranje podzemnih tokova u dinaridskom kršu naftionatom i „slučajno“ trasiranje solju // 5. hrvatski geološki kongres – Knjiga sažetaka / Horvat, Marija ; Wacha, Lara (ur.).

Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2015. 76-77 (poster,domaća recenzija,sažetak).

Terzić, Josip; Lukač Reberski, Jasmina; Frangen, Tihomir; Rubinić, Josip; Boljat, Ivana; Burić, Hrvoje.

Hidrogeološki odnosi dijela južne Dalmacije i Hercegovine // 5. hrvatski geološki kongres – Knjiga sažetaka / Horvat, Marija ; Wacha, Lara (ur.).

Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2015. 262-263 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

Kuhta, Mladen; Frangen, Tihomir; Stroj, Andrej.

Istovremeno trasiranje ponora Rupa i bušotine DB-1 na Grobničkom polju // 4. Hrvatski geološki kongres. Knjiga sažetaka. / Horvat, Marija (ur.).

Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2010. 203-204 (predavanje,sažetak,znanstveni).

Kuhta, Mladen; Frangen, Tihomir; Stroj, Andrej.

Speleološka istraživanja na trasi Jadranske autoceste od Zagvozda do Ravče // 4. Hrvatski geološki kongres. Knjiga sažetaka. / Horvat, Marija (ur.).

Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2010. 330-331 (predavanje,sažetak,znanstveni).

Terzić, Josip; Frangen, Tihomir.

Hidrogeološka istraživanja vodoopskrbnih zdenaca na krškom izvoru rijeke Čikole // Prvi hrvatski speleološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Sažeci radova. / Garašić, Mladen ; Kovačević, Meho Saša (ur.).

Zagreb : Hrvatski speleološki savez, 2010. 71-72 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

Stručni savjetnik
Hidrogeolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content