Hrvoje Burić

Hrvoje Burić

Biografija

 •  1990 – 1995  Kemijska i geološka tehnička škola
 •  1996 – RGNF (nezavršen)
 •  2005 – 2006  Crossco – Platforma (Libija), Bušotina (Mađarska)
 •  2009 – danas HGI

 

Vještine

 • AUTOCad
 • Gis Alati (ArcMap)
 • Photoshop
 • Aktivno korištenje Engleskog i Njemačkog jezika
 • Rad na platformi

 

Projekti i suradnje

 • DrinkAdria
 • Boderec-CE
 • Camaro-D
 • Proline-CE
 • Detaljna inženjerskogeološka karta posljemenske urbainizrane zone mjerila 1:5000 – DIGK faza 2
 • Studija – seizmička i geološka mikrozonacija dijela grada Zagreba

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
Geološki tehničar
Tehnički suradnik
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content