dr. sc. Maja Briški

Znanstveni interesi

 • Numeričko trodimenzionalno modeliranje toka podzemnih voda
 • Istraživanja stabilnih izotopa
 • Geofizička istraživanja

 

Biografija

 • 2015 – danas : Postdoktorand, Hrvatski geološki institut
 • 2009 –2015 : Znanstveni novak, Hrvatski geološki institut
 •  2010 –2015 : Doktorski studij geologije, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, RGNF
 •  2003 –2009 : Diplomski studij geologije, Diplomirani inženjer geologije, Sveučilište u Zagrebu, RGNF

 

Vještine

 • Modeliranje toka podzemnih voda (MODFLOW)
 • Uzorkovanje i terenska mjerenja podzemnih i površinskih voda
 • Analize sadržaja stabilnih izotopa kisika i vodika u vodi (Picarro)
 • Terenska geofizička mjerenja i obrada podataka (refrakcija, ZondST2D)
 • Računalni programi (ArcGis, Surfer)
 • Aktivno korištenje Engleskog jezika

 

Projekti i suradnje

 • OHGK RH M 1:100.000, MZO; istraživač od 2009. do 2017.
 • Suradnik na nekoliko hidrogeoloških projekata

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • International Association of Hydrogeologists (IAH)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Brkić, Ž., Briški, M. & Marković, T. (2016): Use of hydrochemistry and isotopes for improving the knowledge of groundwater flow in a semiconfined aquifer system of the Eastern Slavonia (Croatia). Catena, 142, 153-165;

Brkić, Ž., Urumović, K. & Briški, M. (2013): Post audit analysis of a groundwater level prediction model in developed semiconfined aquifer system. Water Resources Management, 27 (9), 3349-3363;

Duić, Ž. & Briški, M. (2010): Učinak geoloških struktura na hidrogeološke značajke kvartarnih naslaga u Baranji. Rudarsko-geološko-naftni zbornik 22: 1-9.

 

Znanstvena suradnica
Hidrogeolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content