Ivana Boljat

Ivana Boljat

Znanstveni interesi

 • Hidrokemijski facijesi
 • Denudacijski procesi
 • Stabilni izotopi kisika i vodika
 • Fizikalno-kemijske značajke voda
 • Hidrogeološka konceptualizacija slijevnog područja

 

Biografija

 • 2017 – danas: Stručni suradnik, Hrvatski geološki institut, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
 • 2014 – 2017: Suradnica za administrativno upravljanje projektom i hidrogeologiju, Hrvatski geološki institut, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
 • 2013 – 2014: Tajnica Zavoda za mineralne sirovine, Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine
 • 2012 – 2014: Tuča d.o.o.
 • 2011 – 2012: Geolog, Sinjal d.o.o.
 • 2010 – 2011: Editor karata, GDI d.o.o.
 • 2009 – 2010: Data collector, Navteq Srl (Nokia Hrvatska)
 • 2006 – 2008: Asistent geolog, Estavela d.o.o.

 

Vještine

 • priprema natječajne dokumentacije projektnih prijedloga prijavljenih na programe sufinancirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 • provedba projekata sufinanciranih iz programa
 • sastavljanje cjelokupne natječajne dokumentacije
 • organizacija radionica
 • Hidrokemijsko uzorkovanje i obrada podataka
 • Uzorkovanje i terenska ispitivanja vode i stijena

 

Projekti i suradnje

 • CAMARO-D – Cooperating towards Advanced MAnagement Routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin
 • PROLINE-CE – Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences
 • DRINKADRIA – Networking for Drinking Water Supply in the Adriatic Region
 • SNAP-SEE project Sustainable Aggregates Planning in South East Europe

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

J Terzić, T Frangen, I Boljat (2017) Hidrogeološka istraživanja za zaštitu vodoopskrbnih izvorišta u slijevu Vranskog jezera. U: Rubinić, J.: Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj-procesi, zaštita i valorizacija i Okrugli stol o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru,  04.-06.05.2017, Zbornik radova, 295-299, Biograd na moru.

Terzić J., Lukač Reberski J.,Frangen T., Rubinić J., Boljat I., Burić H. (2015) Hydrogeological relations in part of south Dalmatia and Herzegovina, 5. hrvatski geološki kongres, 23.9.-25.9.2015., Knjiga sažetaka, Horvat, M., Wacha, L. (ur.). Hrvatski geološki institut, 262-263, Zagreb

Filipović, M.; Lukač Reberski, J.; Marković, T.; Terzić, J.; Frangen, T.; Boljat, I.
Land use impact on groundwater quality in Prud catchment area within project DRINKADRIA, International IAH Conference „Groundwater Risk Assesment in Urban Areas“, 2015, 15-15, Constanta

Palinkaš, L., Stmić Palinkaš S., Bermanec,V., Serafimovski,T., Vincetić, I.(2008) Fluid inclusions in quartz from the Buchim Cu-porphyry deposit, Proceeding of the first National Congress of Macedonian geologists, Geologica Macedonica ; Spec. No., 2 / Boev, B. ; Serafimovski, T. (ur.).Ohrid : Makedonsko geološko društvo ; Univerzitet “Goce Delčev” ,  2008. 193-199, Štip

Stručna savjetnica
Hidrogeolog
hr
Skip to content