dr.sc. Mirko Belak

dr. sc. Mirko Belak

Znanstveni interesi

 • Petrologija, mineralogija i geokemija metamorfnih i magmatskih stijena
 • Regionalna geologija
 • Tektonika ploča

 

Biografija

 • 2015: Izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti – polje geologija, Sveučilište u Zagrebu
 • 2006: Izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti – geoznanosti, grana geologija, Sveučilište u Zagrebu
 • 2005: sc.  geologije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Doktorsku disertacija: Metamorfne stijene facijesa plavih i zelenih škriljavaca na Medvednici.
 • 1986: Dipl.ing.geologije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.
 • god. – danas: Hrvatski geološki institut, Zavod za geologiju, Zagreb

 

Vještine

 • Mikroskopske odredbe minerala i stijena
 • Geokemijska analiza stijena
 • Kristalokemija minerala
 • Geološko kartiranje
 • Osposobljen za korištenje PC programa: 1) Windows & MS Office; 2) Corel Draw, Photo Shop; 3) programski paketi: STATISTICA, Minpet, Petcal

 

Projekti i suradnje

 • 2015-2018: Istraživač suradnik na  projektu IP-2014-09-4632 “Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, religisjkom i društvenom kontekstu (HRZZ)
 • 2013 – danas: Voditelj projekta „Osnovne geološke karte Republike Hrvatske 1 : 50 000“ lista Požega-1  (MZOS)
 • 2007 – 2013: Voditelj  projekta „Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1 : 50 000“ (MZOS)
 • 2007 – 2013:  Istraživač suradnik  na  projektu „Tektonska karta Republike Hrvatske 1 : 300 000 (MZOS)
 • 2003-2007: Istraživač suradnik na projektu: Magmatske i metamorfne stijene sjeverne Hrvatske (MZOS)
 • 1987-2007: Istraživač suradnik Suradnik na projektu „Geološka karta Republike Hrvatske 1 : 50 000“ (MZOS)
 • 1988-1992: Istraživač suradnik na projektu „Geokemijska karta Republike Hrvatske“ (MZOS)
 • 1988-1991: Istraživač suradnik na projektu: Peloidi Šibenskog priobalja

 

 • Međunarodni istraživački projekti:
 • 2005-2007: Istraživač suradnik na hrvatsko-austrijskom bilateralnom znanstvenom  projektu:  Correlation of Variscan crust in Austria and Croatia: Variscan evolution of the southern part of the Tisia unit (Croatia) with special reference to the time relation of igneous and metamorphic rocks (suvoditelji:  Dražen Balen i Friedrich Finger)

 

 • Stručni rad:
 • – danas: Sudjelovanje ili voditeljstvo u brojnim projektima za potrebe raznih gospodarskih, upravnih i javnih naručitelja i autor mnogih petrografskih i meneraloških izvješća i elaborata (Fond stručne dokumentacije HGI)
 • 2012-2014: Petrograf za tehnički i arhitektonski kamen za potrebe Instituta građevinarstva Hrvatske (Fond stručne dokumentacije HGI)
 • 2012: Suvoditelj projekta „Naftno-geološka studija u području Viškog arhipelaga“
 • 1992-1995: Voditelj projekta „Stijene vrlo niskog i niskog stupnja metamorfizma u Hrvatskoj“ (projekata za potrebe Ine-Naftaplina)
 • 1990 – 1995: Suradnik na projektu i autor “Dubinske geološke karte sjeverne Hrvatske 1:200.000

 

Odbori i komisije

 • Član uredničkog odbora časopisa Geologia Croatica
 • Član povjerenstva u obrani disertacija i voditelj disertacije
 • 2000- Vodič ekskurzije, 2. Hrvatskog geološkog kongresa
 • 2000- Vodič ekskurzije : Outline of the geology of the Dinarides and south Tisia, PANCARDI 2000, Dubrovnik, Croatia.
 • 2010 i 2015: Na 4. i 5. hrvatskom geološkom kongresu (Šibenik i Osijek) član Znanstvenog odbora i moderator mineraloške i petrološke sekcije.

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • Odbor za geokemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 

Bibliografija

Mirko Belak https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=154051

Mirko Belak https://scholar.google.hr/citations?view_op=search_authors&hl=en&mauthors=hgi-cgs&btnG

 

Najznačajniji radovi 

Belak,Mirko;Tibljaš,Darko.
Discovery of blueschists in the Medvednica mountain (Northern Croatia) and their significance for the interpretation of the geotectonic evolution of the area.. // Geologia Croatica. 51 (1998) , 1; 27-32 (članak, znanstveni).

Belak, Mirko; Halamić, Josip; Marchig, Vesna; Tibljaš, Darko.
Upper cretaceous-paleogene tholeiitic basalts of the southern margin of the Pannonian basin : Požeška gora Mt. (Croatia). // Geologia Croatica : journal of the Institute of Geology Zagreb and the Croatian Geological Society. 51 (1998) , 2; 163-174 (članak, znanstveni).

Belak, Mirko., Pamić, Jakob, Kolar Jurkovšek, tea., Peckay, Zoltan. & Karan, Damir.(1995): Alpinski regionalnometamorfni kompleks Medvednice (sjeverozapadna Hrvatska).- Zbornik radova (Ur. I. Vlahović, I. Velić & M. Šparica), 1, 67-71, 1. hrvatski geološki kongres, Zagreb.

Pamić, Jakob; Belak, Mirko; Bullen, Tom; Lanphere, Marvin; McKee, Edwin.
Geochemistry and geodynamics of a Late Cretaceous bimodal volcanic association from the southern part of the Pannonian Basin in Slavonija (Northern Croatia). // Mineralogy and Petrology. 8 (2000) ; 271-296 (članak, znanstveni).

Pamić, Jakob; Lanphere, Marvin; Belak, Mirko. Hercynian I-type and S-type granitoids from the Slavonian mountains (southern Pannonian Basin, northern Croatia). // Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen. 171 (1996) , 2; 155-176 (članak, znanstveni).

Belak, Mirko; Koch, Georg; Grgasović, Tonči; Vlahović, Igor; Velić, Ivo; Sokač, Branko; Benček, Đuro.
Novi prinos stratigrafiji evaporitno-karbonatno-klastično-vulkanogenog kompleksa Komiškog zaljeva (otok Vis, Hrvatska) // Knjiga sažetaka 3. hrvatskog geološkog kongresa = Abstracts book of the 3th Croatian Geological Congress / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor ; Biondić, Ranko (ur.).
Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2005. 13-14.

Halamić, Josip; Belak, Mirko; Pavelić, Davor.
The Sedimentological Significance and Stratigraphic Position of Coarse-Grained Red Beds (?Oligocene) of the Northwestern Margin of Mt. Požeška Gora (North Croatia). // Geologia Croatica. 46 (1993) , 1; 137-143 (članak, znanstveni).

Viši znanstveni suradnik
Petrolog, Mineralog, Regionalni geolog
Zavod za geologiju
hr
Skip to content