Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

Studentska praksa Erica Hadžića u HGI -u u  sklopu RIS Internship programa (EIT Raw Materials)

Eric Hadžić, student diplomskog studija Geologije i Paleontologije na Geološkom odsjeku Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, uspješno je prijavio i trenutno boravi na dvomjesečnoj praksi (srpanj/kolovoz) u Hrvatskom geološkom institutu, Zavodu za mineralne sirovine. Eric je korisnik stipendije u sklopu programa „RIS-Internship“ (2022.-2024.) koji financira EIT Raw Materials, a s hrvatske strane vodi Rudarsko-geološko-naftni fakultet, dok je Hrvatski geološki institut uključen kao institucija domaćin. Pod vodstvom stručnog savjetnika Nikole Gizdavca radi na istraživanju fokusiranom na uređivanje podataka o ležištima mineralnih sirovina (arhitektonsko – građevni i tehničko-građevni kamen) i njihovim obilježjima na otoku Braču. Eric je proveo je opsežan i iscrpan pregled dostupne literature u obliku elaborata o rezervama za pojedina eksploatacijska polja i istražne prostore pri čemu je unosio dostupne podatke u tablice u program Excel gdje ih je potom pripremao i uređivao. Po završetku obrade student je u istom programu izradio i tumače na hrvatskom i engleskom jeziku za bolji pregled i razumijevanje unesenih i obrađenih podataka. Uz to, učio je o metodama obrade i analizi prostornih podataka u GIS i CAD okruženju, te pogodnostima i nedostacima korištenja AHP metode (engl. „analytical hierarchy process“) u geologiji i rudarstvu.

Eric Hadžić (lijevo) i Nikola Gizdavec (desno) u uredu HGI-a.

 

hr
Skip to content