Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Splet trošenja i vegetacije — korištenje različitih pokazatelja za razumijevanje razvoja terestričkih ekosustava u vremenu globalnih klimatskih promjena – WEGETA

Utjecaj klimatskih promjena na litosferu i biosferu su među vodećim istraživačkim temama u geoznanosti sa širokim implikacijama i u društveno-ekonomskom sektoru. Projekt WEGETA istražuje povezanost vegetacije, mehanizama trošenja i klime kako bi se razjasnila sudbina kopnenih ekosustava u mijenjajućem svijetu. Korištenjem različitih pokazatelja poput palinologije, mineralogije glina, analize glavnih elemenata i elemenata u tragovima te analizom izotopa organskog ugljika fokusira se na epizode sličnog klimatskog scenarija (povišeni atmosferski CO2 i globalno zatopljenje) širokog vremenskog raspona, od mezozoika do kvartara. Mezozojski anoksični i hipertermalni događaji su epizode izraženih klimatskih i okolišnih promjena, dok su oligocen-miocen izmjene između uvjeta zahladnjenja i zatopljenja te kasnija miocenska klimatska evolucija jedni od najbližih analoga trenutnim klimatskim promjenama. Treće područje istraživanja je kvartarna klimatska i vegetacijska povijest Jadrana koja je usko povezana s evolucijom čovjeka. Usporedba odnosa lokalno-regionalno sa svjetskim trendovima proučavati će se na sedimentnim uzorcima iz Hrvatske, Italije, Srbije, Mađarske i Kine. Istraživat će se nova pilot područja u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a u sklopu projekta modernizirat će se i palinološki laboratorij Instituta.

Glavni istraživač / voditelj projekta: dr.sc. Viktória Baranyi

Hrvatski geološki institut, Zagreb:

Koraljka Bakrač,

Vlatko Brčić,

Anita Grizelj,

Ivona Baniček,

Ana Čaić-Janković

Sveučilište Eötvös Loránd, Budimpešta, Mađarska:

dr. sc. Emőke Mohr

Chengdu University of Technology, Chengdu, Kina:

dr. sc. Xin Jin

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 61.565,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content