Nova litostratigrafska geološka karta Benkovačkog područja u mjerilu 1:25000 bila je temelj za izdvajanje potencijalnih i visokopotencijalnih poligona pločastih vapnenaca.

Nova litostratigrafska geološka karta Benkovačkog područja u mjerilu 1:25000 bila je temelj za izdvajanje potencijalnih i visokopotencijalnih poligona pločastih vapnenaca.

Skip to content