Svi učenici koji su sudjelovali u projektu dobili su priznanja za svoj rad i geološku kartu Republike Hrvatske s pripadajućim tumačem

Svi učenici koji su sudjelovali u projektu dobili su priznanja za svoj rad i geološku kartu Republike Hrvatske s pripadajućim tumačem

Skip to content