Prijavljena oštećenja u gradu Zagrebu (crveno jaka oštećenja, plavo manja oštećenja) izvor (Gdi-Grad Zagreb, 26.03.2020)

Prijavljena oštećenja u gradu Zagrebu (crveno jaka oštećenja, plavo manja oštećenja) izvor (Gdi-Grad Zagreb, 26.03.2020)

Skip to content