Dijagrama polova normala izdvojenih setova diskontinuiteta u dijelu zone izvorišta odrona blokova na padini Srđa (Lambertova projekcija jednakih površina)

Dijagrama polova normala izdvojenih setova diskontinuiteta u dijelu zone izvorišta odrona blokova na padini Srđa (Lambertova projekcija jednakih površina)

Skip to content