3D model i kartiranje diskontinuiteta u dijelu zone izvorišta odrona blokova na padini Srđa (izrađeno sustavom ShapeMetrix3D)

3D model i kartiranje diskontinuiteta u dijelu zone izvorišta odrona blokova na padini Srđa (izrađeno sustavom ShapeMetrix3D)

Skip to content