Dijagrama polova normala izdvojenih setova diskontinuiteta u usjeku Tuhobić – lijeva strana (Lambertova projekcija jednakih površina)

Dijagrama polova normala izdvojenih setova diskontinuiteta u usjeku Tuhobić – lijeva strana (Lambertova projekcija jednakih površina)

Skip to content