Gradonačelnik grada Cresa g. Kristijan Jurjako pozdravlja nazočne na prezentaciji u prostorima Zajednice Talijana Cresa

Gradonačelnik grada Cresa g. Kristijan Jurjako pozdravlja nazočne na prezentaciji u prostorima Zajednice Talijana Cresa

Skip to content