Odron na portalu južne cijevi tunela u kanjonu Celevecke rijeke blizu Demir Kapije (izrađeno sustavom Shapemetrix3D)

Odron na portalu južne cijevi tunela u kanjonu Celevecke rijeke blizu Demir Kapije (izrađeno sustavom Shapemetrix3D)

Skip to content