Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Sistematizacija postojećih podataka, finalizacija istraživanja i izrada Osnovne hidrogeološke karte otoka Visa (SIS-VIS)

Projekt SIS-VIS predstavlja finalizaciju temeljnih hidrogeoloških istraživanja potrebnih za izradu osnovne hidrogeološke karte (OHGK) otoka Visa. Sistematizirat će se i publicirati podatci prikupljeni kroz prethodne projekte, te će se prikupiti dodatni podatci potrebni za OHGK. Provest će se četverogodišnja hidrogeološka i hidrokemijska opažanja po već uspostavljenoj trajnoj i periodičkoj opažačkoj shemi, čime će se dobiti reprezentativni niz potrebnih podataka. Provest će se nova pokusna crpljenja radi kvalitetnijeg određivanja hidrogeoloških parametara, kao i dopunska strukturno-geološka istraživanja na mjestima gdje bude utvrđen manjak podataka. Istražit će se difuzno istjecanje iz otočkog vodonosnika putem vrulja metodama daljinskih istraživanja termalnom kamerom te marinskih geofizičkih istraživanja panoramskim i geološkim dubinomjerima. Rezultati istraživanja će se publicirati u znanstvenim radovima, doktorskoj disertaciji te OHGK otoka Visa i tumaču.

Vis je pučinski otok koji se za vodoopskrbu u potpunosti oslanja na vlastiti krški vodonosnik pa će primjena rezultata istraživanja biti značajna za dugoročno održivu vodoopskrbu otoka, mogući zahvat novih količina vode te uspostavljanje sustava ranog uzbunjivanja na zaslanjenje vodonosnika, kao i valorizaciju hidrogeološke baštine otoka koji je dio UNESCO Geoparka Viški arhipelag.

Glavni istraživačica / voditeljica projekta: dr. sc. Staša Borović

  Maja Briški,

  Dea Brunović,

  Tihomir Frangen,

  Ozren Hasan,

  Ivan Kosović,

  Slobodan Miko,

  Matko Patekar,

  Mirja Pavić,

  Marco Pola,

  Josip Terzić,

  Kosta Urumović

   

   Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

    


    

   Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

    

    

   Financiranje: 99.200,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content