Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Relation between relief and Badland spatial distribution in the PaleogenePazin Basin, Croatia

Geosciences logo

U radu je prikazan katastar ogolina za područje Paleogenskog Pazinskog Bazena smještenog u središnjoj Istri. Na temelju vizualne interpretacije ortofoto snimaka mjerila 1:5.000 izdvojeno je ukupno 5.381 ogolina ukupne površine 10,25 km2. Provedene prostorne analize upućuju na porast gustoće ogolina idući od SZ prema JI dijelu istraživanog područja te pozitivnu korelaciju između prostorne distribucije ogolina i relativnog reljefa.

Rad je objavljen u časopisu Journal of Maps i dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2022.2163196

hr
Skip to content