Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Reakcija pliocenskog i pleistocenskog okoliša na klimatske promjene (PAPER CLICHE)

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je rekonstrukcija paleookolišnih promjena tijekom pliocena i pleistocena na širem području Republike Hrvatske. Također, cilj nam je odrediti granicu između pliocena i pleistocena te ustanoviti karakter tranzicije iz stabilnih klimatskih uvjeta srednjeg pliocena u promjenjivu, pleistocensku klimu kojom su dominirali glacijalni periodi. Vremenski okvir za plio-pleistocensku tranziciju biti će određen metodom kozmogenih nuklida. Provenijencija sedimenata će se odrediti granulometrijskom, modalnom, geokemijskom, XRD analizom minerala glina i SEM analizom. Rezultati dobiveni svim analizama biti će statistički obrađeni, a prostorni odnos sedimentnih tijela ćemo pokušati definirati pomoću LiDAR snimki. Terensko istraživanje će obuhvatiti 8 površinskih lokaliteta i 2 bušotine od otoka Paga pa do Virovitice. Obuhvaćajući nekoliko regija želimo analizirati što više različitih sedimenata pliocenske i pleistocenske starosti kako bismo mogli napraviti rekonstrukciju paleookoliša navedenog prostora. Primjenom najnovijih analitičkih metoda planirano je u znatnoj mjeri unaprijediti znanstvenu spoznaju o paleookolišnim promjenama na području Hrvatske tijekom navedenih epoha. Rezultati ovog projekta će pridonjeti preciznijoj izradi OGK RH 1:50 000, odnosno revidiranju postojećih listova karata i preciznijem izdvajanju litostratigrafskih jedinica.

Glavni istraživač / voditelj projekta dr. sc. Adriano Banak, dipl.ing.geologije

Hrvatski geološki institut, Zagreb:

dr. sc. Anita Grizelj, dipl.ing.geologije

dr. sc. Danijel Ivanišević, dipl.ing.geologije

dr. sc. Krešimir Petrinjak, dipl.ing.geologije

dr. sc. Jasmina Martinčević Lazar, dipl.ing.geologije

dr. sc. Vlatko Gulam, dipl.ing.geologije

Pavle Ferić, dipl.ing.geologije

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geološki odsjek:

dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, dipl.ing.geologije

 

 

 

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 60 850,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content