Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Projekti EU fondova

Stratigraphy and correlation of Upper Miocene–Pliocene sediments along the

Croatian-Hungarian border

Stratigrafija i korelacija gornjomiocensko-pliocenskih sedimenata duž

hrvatsko-mađarske granice

Projektom je planirano zajedničkim multidisciplinarnim istraživanjima gornjomiocenskih i pliocenskih sedimenata u graničnom području Republike Hrvatske i Republike Mađarske: I) preciznije definirati stratigrafski raspon fosilne flore i faune gornjomiocensko-pliocenskih naslaga u  jugozapadnom dijelu Panonskog bazena; II) utvrditi utjecaj klime i tektonike na formiranje taložnih okoliša, produkciju organskog materijala i donos klastičnog materijala tijekom gornjeg miocena i pliocena; III) utvrditi zajedničke kriterije za raščlambu gornjomiocenskih naslaga na kronostratigrafske i litostratigrafske jedinice; IV) rekonstruirati jedinstveni taložni model za čitav prostor jugozapadnog dijela Panonskog bazena.

 

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Marijan Kovačić i K. Sebe (University of Pécs)

 


Koraljka Bakrač

Valentina Hajek-Tadesse

 

Datum početka i kraja projekta: 2017 – 2019


 

Kategorija projekta:

Bilateralni projekt (znanstveno-istraživačka suradnja Mađarska-Hrvatska)

 

 


Ugovoreni iznos financiranja: 8.300,00 EUR

 

 Status: Završen

hr
Skip to content