Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Projekti EU fondova

GeoERA – HOVER: Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems

HOVER logo

U okviru GeoERA istraživačkog programa (H2020 ERA-NET Cofund Action), u koji su uključene 33 nacionalne i 15 regionalnih europskih geoloških službi (GeoERA consortium), Hrvatski geološki institut sudjeluje u provedbi više projekata. U okviru GeoERA teme istraživanja podzemnih voda HOVER projekt jedan je od njih. Ukupan proračun projekta je 2.999.914 € od kojih 2.108.869 € financiraju projektni partneri, a EU financira 890.945 €.

Izazov je steći razumijevanje mehanizama koji kontroliraju kvalitetu podzemnih voda diljem Europe koristeći ekspertizu i podatke koje posjeduju države članice. Projekt će se pozabaviti pitanjima upravljanja podzemnim vodama vezanim uz pitku vodu, zdravlje ljudi i zdravlje ekosustava diljem Europe u odnosu na geogene elemente i antropogene zagađivače koristeći se pritom razmjenom podataka, te tehničkom i znanstvenom razmjenom između europskih geoloških službi. Svoje znanje o geološkim odnosima i razumijevanje hidrogeoloških procesa povezat ćemo s prirodnom varijabilnošću kvalitete podzemnih voda i rizikom prijenosa antropogenih otopljenih spojeva u vodonosnike. U segmentu ocjene prirodne kakvoće slatkih podzemnih voda provest će se ​​procjena zdravstvenih rizika i prostorne varijabilnosti koncentracija geogenih elemenata. Za onečišćenja iz difuznih izvora povećat ćemo naše razumijevanje u domeni ekologije i uloge raznolikosti mikroorganizama pri transformaciji onečišćujućih tvari u prijelaznoj zoni između podzemne i površinske vode, zatim ćemo kvantificirati distribuciju starosti podzemnih voda, vrijeme putovanja nitrata i pesticida u podzemlju te atenuacijske procese, a sve u svrhu procjene učinkovitosti programa mjera, dizajna programa monitoringa, trendova zagađenja te izrade karata ranjivosti vodonosnika u cijeloj EU uspoređujući pritom različite metode procjene koje se u Europi primjenjuju. Razvit će se dosljedan pristup praćenju pojavljivanje novih onečišćujućih organskih tvari u podzemnim vodama. Također će se razvijati zajednički standardi, baze podataka i karte, a rezultati projekta uključivat će tematske karte i web alate na paneuropskoj razini te baze podataka dostupne putem Informacijske platforme u svrhu povećanje političke i javne svijesti te poboljšanje upravljanja podzemnim vodama na razini čitave EU.

Web stranica projekta: https://geoera.eu/projects/hover8/.

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Ozren Larva

Hrvatski geološki institut:

Željka Brkić

Datum početka i kraja projekta: 1. 01.07.2018.-31.12.2021.


 

Kategorija projekta: H2020 ERA-NET

Ugovoreni iznos financiranja: 48,000.00 € (70.3% HGI, 29.7% EU).

Projekt je dijelom financiran iz EU Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731166

Status: Aktivan

hr
Skip to content