Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Past climate variations recorded in needle-like aragonites correlate with organic carbon burial efficiency as revealed by lake sediments in Croatia

U prestižnom znanstvenom časopisu Scientific Reports (IF: 3.998) objavljen je znanstveni rad pod naslovom „Past climate variations recorded in needle‑like aragonites correlate with organic carbon burial efficiency as revealed by lake sediments in Croatia“. Rad je rezultat suradnje I. Razuma iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja sa znanstvenicima iz Hrvatskog geološkog instituta (P. Bajo, D. Brunović, N. Ilijanić, O. Hasan, M. Šparica Miko i S. Miko) i U. Röhl sa Sveučilišta u Bremenu. U radu su multidisciplinarnim pristupom analizirane jezgre sedimenata izbušene na prostoru Velikog jezera na Mljetu. Podaci su pokazali da su promjene temperature tijekom holocena imale značajan utjecaj na očuvanje organskog ugljika u sedimentima. Nadalje, u radu je zaključeno da se omjer Sr/Ca može koristiti kao paleotemperaturni i paleohidrološki indikator na istraživanom području. Time su dobiveni novi podaci značajni za paleoklimatske rekonstrukcije duž istočne obale Jadrana.

Istraživanje je napravljeno u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Nestali jezerski krajobrazi istočnog dijela Jadranskog mora“ akronima LoLADRIA (HRZZ-IP-2013-11-9419).

Rad je dostupan u otvorenom pristupu na sljedećoj poveznici: https://www.nature.com/articles/s41598-021-87166-2

Skip to content