Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Osnovna hidrogeološka karta Baranje – BAKA

Za potrebe razvoja gospodarstva, osobito poljoprivrede, nužno je imati javno dostupne podatke o morfološkim i hidrogeološkim uvjetima područja (popis objekata, transmisivnost i zaštita vodonosnika, dostupne zalihe vode, kakvoća podzemne vode, geomorfološke značajke itd.). Potencijal poljoprivrednog razvoja istočne Hrvatske je visok, ali nedostaje karakterizacija osnovnog strateškog resursa, podzemne vode, na lokalnoj razini.

Na području Baranje, povijesno poljoprivredne regije s brzim razvojem modernog gospodarstva i turizma, na raspolaganju je velika količina podzemne vode. To je vidljivo iz dostupne literature, ali podatci o vodozahvatima su lokalnog karaktera. Zato je neophodno objediniti podatke i izraditi hidrogeološke karte i baze podataka lokalnog i regionalnog mjerila.

U sklopu projekta BAKA provodit će se detaljna regionalna i lokalna karakterizacija vodonosnih sustava i podzemne vode. Metodološki pristup će uključivati:

 1. prikupljanje i reinterpretaciju dostupnih geoloških i hidrogeoloških podataka i izradu baze podataka standardiziranom metodologijom;
 2. hidrogeomorfološku i pedološku karakterizaciju površine terena;
 3. geofizička istraživanja;
 4. geološku i hidrogeološku rekonstrukciju vodonosnih sustava;
 5. hidrogeološki i hidrokemijski monitoring podzemne vode.

Glavni cilj istraživanja je izrada Osnovne hidrogeološke karte (OHGK) Baranje korištenjem multidisciplinarnog pristupa istraživanju (hidrogeologija, hidrokemija, geofizika, pedologija, geomorfologija). Hidrogeološka istraživanja omogućiti će generalno razumijevanje hidrogeoloških sustava i njihovu hidrauličku parametrizaciju; hidrokemijska istraživanja definirat će kvalitetu podzemne vode; geofizika, pedologija i geomorfologija će opisati površinske i podzemne značajke terena i vezu između podzemnih i površinskih voda. Rezultati navedenih istraživanja bit će objedinjeni na OHGK Baranje koja će biti dokument s ključnom ulogom u održivom upravljanju vodnim resursima i zaštiti okoliša.

Objavljena OHGK Baranje bit će temelj budućih detaljnih istraživanja (hidrogeološko modeliranje, procjena zaliha, hidrokemijski procesi, projektiranje budućih vodozahvata i integrirano upravljanje vodoopskrbom itd.) i međunarodne suradnje na projektima istraživanja prekograničnih vodonosnika.

Glavni istraživačica / voditeljica projekta: dr. sc. Kosta Urumović

Hrvatski geološki institut:

dr. sc. Marco Pola,

dr. sc. Igor Karlović,

dr. sc. Branko Kordić,

Ivan Kosović,

Marko Copić

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

prof. dr. sc. Vedran Rubinić

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 97.200,00 €

  Status: Aktivan

  hr
  Skip to content