Osmjeh na licima ekipe HGI-a kazuje da je sve prošlo u redu i da nijedan uzorak nije zaboravljen u Zagrebu.

Osmjeh na licima ekipe HGI-a kazuje da je sve prošlo u redu i da nijedan uzorak nije zaboravljen u Zagrebu.

Skip to content