Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

Objavljen prvi znanstveni rad o zagrebačkom potresu

Prvi znanstveni rad o potresima u Zagrebu koji su se dogodili 22.03.2020. netom je objavljen na mrežnim stranicama znanstvenog časopisa Geosciences (https://www.mdpi.com/2076-3263/10/7/252). U radu, je između ostalog, priložen i 3D model te video animacija (time-lapse) potresnog slijeda u prvih 24 sata nakon glavnog potresa…

QMAD – Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promejna morske razine: Sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline

Predloženi projekt ima za cilj unaprijediti spoznaje do sada slabo istražene potopljene krajolike istočno-jadranskog šelfa, kao i kasno-kvartarnih sedimenata istaloženih duž istočnog dijela Srednjojadranske kotline (MAD, Jabučka kotlina). Istraživanje pleistocenske naplavne ravnice rijeke Krke dati će uvid u stratigrafski slijed sedimenata s razvojem deltnog sustava i estuarija, koji su nastali interakcijom eustatskih promjena razine mora i lokalnih faktora poput donosa sedimenata i tektonske aktivnosti…

Godišnje izvješće 2019.

Godišnje izvješće Hrvatskoga geološkog instituta za 2019. godinu izašlo je iz tiska i dostupno je na poveznici https://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci-hgi .
Koncept izvješća nastavlja višegodišnju tradiciju, predstavljajući djelatnost u prethodnoj godini kroz šest tematskih cjelina, uz uvodnik ravnatelja…

UKV: Upravljenje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženim klimatskim promjenama

Početkom 2020. godine u sklopu poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ odobren je projekt UKV „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama“ koji će se sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj…

MUHA: Multihazard framework for water related risks management

Projekt MUHA započeo je u ožujku 2020. u sklopu drugog poziva programa ADRION (2014.-2020.). U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz pet zemalja, iz Hrvatske punopravni partneri su Hrvatski geološki institut i Istarski vodovod Buzet dok Hrvatske vode, Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Vodovod Zadar i Stožer civilne zaštite Zadarske županije sudjeluju kao pridruženi partneri…

HyTheC: Multidisciplinarni pristup izradi konceptualnih modela hidrotermalnih sustava

Panonski dio Hrvatske ima povoljne geotermalne karakteristike, a prirodni izvori termalne vode temperatura do 65 °C pojavljuju se na dvadesetak lokacija. Te vode se koriste tisućljećima, a u proteklih pedeset godina predstavljaju ključni resurs turističkih i lječilišnih centara. Povećanje potražnje za termalnom vodom s vremenom je potaknulo crpljenje većih količina…

50 godina dana planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje diljem svijeta se obilježava 22. travnja. Ove godine slavimo jubilarnu 50. obljetnicu. „Earth Day“ prvi puta je upotrijebio gradonačelnik San Francisca 1969. godine, a počinje se obilježavati od 1970. godine s početkom buđenja svijesti o očuvanja okoliša i utjecaja ljudskog djelovanja na prirodu.

Potresi i geološka građa grada Zagreba

Dva jaka potresa dogodila su se 22. ožujka 2020. s epicentrima u sjeveroistočnom dijelu Grada Zagreba te izazvala znatnu materijalnu štetu s kojom su nažalost povezane i ljudske žrtve. Sudeći prema prvim objavljenim geofizičkim podatcima, oba potresa su vjerojatno povezana s aktivnošću reverznog rasjeda na dubini od oko 10 km (https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=840695 i https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=840707),…

Petra Bajo objavila rad u prestižnom časopisu Science

Petra Bajo, viša znanstvena suradnica Hrvatskog geološkog instituta, objavila je rad u časopisu Science u suradnji s međunarodnim timom znanstvenika. Cilj rada bio je odrediti kada su se i zašto dogodila dva prijelaza iz hladnog (glacijal) u toplo (inerglacijal) doba tijekom srednje pleistocenske tranzicije…

Najava sudjelovanja SIMONA projektnog tima na okruglom stolu  na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu

Projektni tim SIMONA s HGI-a, sudjelovat će na znanstveno stručnom skupu koji organizira Hrvatsko hidrološko društvo u suradnji s Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatskim društvom za zaštitu voda, Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Varaždinom…

Javna prezentacijak projekta GOST

23. siječnja 2020 održana je javna prezentacija projekta Hrvatske zakolade za znanost „Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg Trijasa“ (GOST)…

Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjenja i onečišćenja

Hrvatski geološki institut, zajedno s Institutom Ruđer Bošković, Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a pod vodstvom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje na projektu „Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja“…

  2   3

hr
Skip to content