Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

Najava sudjelovanja SIMONA projektnog tima na okruglom stolu na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu

Projektni tim SIMONA s HGI-a, sudjelovat će na znanstveno stručnom skupu koji organizira Hrvatsko hidrološko društvo u suradnji s Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatskim društvom za zaštitu voda, Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Varaždinom. Okrugli stol će se održat na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu od 7. – 8. svibnja 2020. Na okruglom stolu sudjelovat ćemo s radom: Project SIMONA: Transnationally harmonized sediment sampling and laboratory protocols for HSs in DRB’s surface waters proposal. Rad je fokusiran na upoznavanje dionika okruglog stola s projektom te predstavljanje donesenih protokola za uzorkovanje i laboratorijsku analizu drenažnog sedimenta, usklađenog s WFD (Water frame directive) i drugim relevantnim dokumentima u Europi.

Skip to content