Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Nacionalni kompetativni projekti

Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj (Abrupt climate changes – Evidence from Quaternary sedimentological sequences in Croatia) ACCENT


Temeljni i interdisciplinarni pristup u istraživanju naglih klimatskih promjena omogućava nam da dobijemo vrijedne podatke i protumačimo dinamiku tih promjena. Ovi podaci i njihova interpretacija mogu činiti osnovu, kako za usporedbu paleoklimatskih promjena s recentnim, tako i za predviđanje dinamike tih promjena u budućnosti. Te spoznaje mogu olakšati prilagodbu čovječanstva na promjene koje će utjecati na sve aspekte života na Zemlji. Zbog brzih i neupitnih klimatskih promjena i prijetnji koje su se pojavile, geolozi pokušavaju, na osnovu zapisa u kvartarnim sedimentima, identificirati njihov tijek.

Specifična geološka i pedološka raznolikost, zemljopisni položaj, geomorfologija i klimatska raznolikost Hrvatske omogućuju paralelno istraživanje razvoja naglih klimatskih promjena visokom rezolucijom na lokacijama udaljenim samo 300 km. Ovim istraživanjem unaprijedit će se naše znanje o prostornom opsegu i razlikama između paleoklimatskih promjena u panonskom i dinarskom području. Time će se dobiti uvid kako su se klimatske promjene manifestirale na međusobno udaljenim eolskim-fluvioglacijalnim-jezerskim facijesima u jugoistočnoj Europi i usporediti ih s naglim klimatskim promjenama u europskom pojasu pijeska te ih korelirati s klimatskim zapisima iz Jadranskog mora.

Projekt je usmjeren kako na ekonomske i društvene potrebe, tako i na znanstveno-tehnološki napredak te će osigurati ključne podatke za mjerodavno tumačenje i usporedbu dinamike naglih klimatskih promjena. Temeljem tih podataka moći će se predvidjeti intenzitet i trajanje događaja koji će biti vjerojatna posljedica aktualnih klimatskih promjena u Hrvatskoj (Branković i sur., 2013; Turner i sur., 2020). Projekt će identificirati i locirati kritične ekološke uvjete tijekom kvartara kada su se dogodile velike geomorfološke, hidrogeološke i promjene tla te se posljedično mogu očekivati promjene recentnih ekosustava u budućnosti. Rezultati ovog projekta omogućit će razvoj modela kojim bi se predvidjela dinamika tih transformacija u skladu s trendovima klimatskih promjena u spomenutim klimatskim regijama. Modele bi mogli koristiti upravitelji i korisnici zemljišta i druge zainteresirane strane kako bi provjerili hoće li sadašnja upotreba zemljišta i dalje biti održiva pod promijenjenim uvjetima i, ako neće, predložiti moguće promjene u korištenju zemljišta, posebno u pogledu geo-hazarda poput klizišta, odrona, debritnih tokova, poplava i premještanja dina.

Glavni istraživač / voditelj: dr. sc. Lidija Galović

dr. sc. Ajka Šorša, Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvatska

dr.sc. Jasmina Martinčević, Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvatska

Prof.dr. Rosa Maria Poch, Sveučilište u Lleidi, Španjolska

dr.sc. Koen Beerten, Belgijski centar za nuklearna istraživanja, Belgija

Prof. dr.  Stjepan Husnjak, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

dr.sc. Petar Stejić, Geološki zavod Srbije, Srbija

dr.sc. Rodoljub Gajić, Geološki zavod Srbije, Srbija

dipl.ing.geol. Mihajlo Pandurov, Geološki zavod Srbije, Srbija

PhD student,  Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvatska

Datum početka i kraja projekta: 01.04.2021.-31.03.2025.

 

Kategorija projekta: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Ugovoreni iznos financiranja: 901 785.98kn

Status: Aktivan

hr
Skip to content