Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Nacionalni kompetitivni projekti

Multidisciplinarni pristup izradi konceptualnih modela hidrotermalnih sustava


Panonski dio Hrvatske ima povoljne geotermalne karakteristike, a prirodni izvori termalne vode temperatura do 65 °C pojavljuju se na dvadesetak lokacija. Te vode se koriste tisućljećima, a u proteklih pedeset godina predstavljaju ključni resurs turističkih i lječilišnih centara. Povećanje potražnje za termalnom vodom s vremenom je potaknulo crpljenje većih količina. Međutim, termalna su izvorišta dio hidrotermalnih sustava koji uključuju: područja prihranjivanja u planinskim zaleđima izvora; geotermalne vodonosnike (uglavnom mezozojske karbonatne stijene) u kojima se voda zadržava i zagrijava zbog toplinskog toka iz Zemlje; i područja istjecanja na mjestima povoljnih struktura veće propusnosti. Kontinuirano funkcioniranje takvih sustava zavisi od osjetljive ravnoteže između brzine toka podzemne vode, procesa taloženja / otapanja i tektonskih pokreta. Kako bi se ta ravnoteža očuvala i termalna izvorišta koristila na održiv način, potrebno je razumijevanje na razini sustava te se opisana istraživanja predlažu s tim ciljem.

Multidisciplinarna metodologija (strukturna geologija, hidrogeologija, geotermalna, hidrogeokemijska, geofizička i daljinska istraživanja) koristit će se za izradu konceptualnih modela sustava, 3D geološku rekonstrukciju, hidrogeološku i termalnu parametrizaciju jedinica i provedbu numeričkih simulacija funkcioniranja sustava u neporemećenim uvjetima i s različitim scenarijima crpljenja. Metodologija će se testirati na tri pilot područja u Hrvatskoj gdje se koristi termalna voda: Daruvar, Hrvatsko zagorje i Topusko. Kvalitetni konceptualni i numerički modeli omogućuju ocrtavanje i zaštitu područja prihranjivanja i određivanje održivih crpnih količina, što je preduvjet za dugoročno održivo korištenje hidrotermalnih sustava, a trenutno nije adekvatno regulirano u hrvatskom zakonodavnom okviru.

Povećano korištenje termalne vode predviđeno je mnogim europskim i hrvatskim strateškim dokumentima iz područja energetike, turizama i zaštite okoliša. Stoga HGI-CGS želi uspostaviti multidisciplinarnu grupu za istraživanje hidrotermalnih sustava koja će doprinijeti odgovornom razvoju geotermalnih lokaliteta u našoj državi, te biti znanstveno produktivna i konkurentna u prijavama na natječaje različitih mehanizama financiranja.

Glavni istraživač / voditelj: Dr.sc. Staša Borović

Datum početka i kraja projekta: 17.02.2020.-16.02.2025.

 

Kategorija projekta: Hrvatska zaklada za znanost

Ugovoreni iznos financiranja:

Status: U tijeku

Skip to content