Zavod za mineralne sirovine

Predstojnica: Dr.Sc. Nikolina Ilijanić, dipl.ing geol.

Tel: +385 1 6160 744
E-mail: nilijanic@hgi-cgs.hr

 

 

 

Tajnica zavoda: Mirela Žic

Tel: +385 1 6160 744
E-mail: mzic@hgi-cgs.hr

 

 

Zavod za mineralne sirovine provodi istraživanja u području mineralnih sirovina i geokemije okoliša, te paleolimnologije i geologije podmorja. Istražujemo potencijalnost mineralnih resursa i utvrđujemo postojanje i karakteristike ležišta mineralnih sirovina u RH te njihovu genezu. Istražujemo geokemijska svojstva tala, krških polja, jezerskih i plitkomorskih sedimenata, te rekonstruiramo paleookolišne promjene tijekom kvartara u terestičkim (jezera, tresetišta) i morskim okolišima. Istražujemo promjene morske razine i proučavamo migraciju obalne linije i transgresije mora tijekom kvartara, karakteriziramo morsko dno s geološkog stajališta i utvrđujemo debljine pojedinih geoloških naslaga.

Više..

Istraživanja se provode terenskim i laboratorijskim istraživanjima. Terenska oprema obuhvaća opremu za vađenje neporemećenog slijeda rastresitih sedimenata i tala, sklopivu platformu, panoramske i višesnopne dubinomjere te gumenjake i motore. Unutar Zavoda djeluju Geokemijski laboratorij i Sedimentološko-mineraloški laboratorij, te Laboratorij za pripremu i skladištenje uzoraka i jezgri sedimenata (rashladna komora).

Geokemijski laboratorij

Sedimentološko-mineraloški laboratorij 

Laboratorij za pripremu i skladištenje uzoraka i jezgri sedimenata

Terenska oprema

Program geoloških karata

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

EU INTERREG projekti

Ostali projekti

Skip to content