Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Mammal-bearing Pleistocene deposits, Vranić, southwestern Pannonian Basin System

springer

Objavljen je znanstveni rad u časopisu Journal of Palaeogeography pod naslovom ”Mammal-bearing Pleistocene deposits, Vranić, southwestern Pannonian Basin System”. Rad je rezultat suradnje znanstvenika Hrvatskoga geološkog instituta, RGNF-a i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kolega iz drugih institucija u EU.

Lokalitet Vranić je napušteni pjeskokop debljine oko 30 m koji se nalazi na južnim obroncima Papuka. Od dna do vrha pjeskokopa opisane su 3 litološki različite jedinice: masivni pijesak (Jedinica 1) s klastima šljunka, blokovima lapora te obiljem fosilnih ostataka morskih sisavaca i riba; sub-horizontalni, uslojeni pijesak (Jedinica 2) u izmjeni sa siltom, glinom i šljunkom; i erozijski, klastpotporni konglomerati (Jedinica 3) na samom vrhu sukcesije. Bazni dio Jedinice 1 sadrži brojne, pretaložene ostatke fosilnih kosti morskih sisavaca badenske starosti.  Taj fosilni sadržaj u masivnom pijesku Jedinice 1 ukazuje na jaku eroziju prije taloženja. Metodom kozmogenih nuklida određena je starost pijeska Jedinice 1 na 895 ± 211 tisuća godina, što odgovara granici donjeg i srednjeg pleistocena. Erozija uzrokovana klimatskim kolebanjima dogodila se na početku interglacijala, vjerojatno u MIS 21 stadiju. Tektonika i klimatske promjene uzrokovali su izdizanje padine i istovremeno stvaranje akomodacijskog prostora za erodirane pijeske. U Jedinici 3, neorganizirani i loše sortirani šljunak ukazuje na novi ciklus sedimentacije i sediment koji definirmo kao koluvij.

Istraživanje fosilnih ostataka s nalazišta Vranić dovelo je do zaključka da svi fosili kitova uzorkovani u Jedinici 1 potječu od odontoceta, vjerojatno kentriodontida. Ova istraživanje je pokazalo da je lokalitet Vranić važan izvor fosila koji mogu poslužiti za rekonstrukciju cetofaune i morskog života u središnjem Paratethysu tijekom srednjeg miocena.

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1016/j.jop.2024.04.001

hr
Skip to content