Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

Kick-off sastanak MicroDrink projekta

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta (HGI-CGS) uspješno je od 6. do 8. ožujka 2024. god. održao Kick-off sastanak projekta MicroDrink u Zagrebu. Na ovom sastanku, koji je službeno označio početak projekta, aktivno je sudjelovalo svih 11 partnerskih institucija iz 8 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Slovenija i Srbija).

Prvi dan sastanka započeo je prezentacijom predstavnika Zajedničkog tajništva Gusztáva Csomora o Programu dunavske regije i uspješnoj prijavi projekta MicroDrink. Daljnja predavanja od strane Adama Kovacsa, predstavnika Međunarodne komisije za zaštitu Dunava (ICPDR), te Diáne Heilmann, predstavnice Strategije EU za dunavsku regiju, fokusirala su se na izazove onečišćenja dunavskog slijeva plastikom. Vodeći partner, HGI-CGS, održao je uvodnu prezentaciju, predstavljajući ciljeve projekta, vremenski plan, financijske aspekte i pojedinosti vezane uz projektne partnere. Nadalje, svaki od 11 partnera predstavio je svoju instituciju, nakon čega su se održale sekcije posvećene raspravama o Specifičnom cilju 1: „Razvoj transnacionalne baze znanja o mikroplastici u resursima vode za piće u Dunavskoj regiji“, te Specifičnom cilju 2: „Prisutnost mikroplastike u vodenom okolišu koji se koristi za opskrbu vode za piće“.

Drugi dan bio je posvećen ekskurziji na hrvatsko pilot područje smješteno u Gorskom kotaru (dio slijeva rijeke Kupe), time pružajući sudionicima praktične uvide u kontekst pilot akcija i uzorkovanje mikroplastike u vodoopskrbnim objektima.

Treći dan započeo je predstavljanjem 9 pilot akcija partnera na projektu, nakon čega je uslijedila prezentacija Specifičnog cilja 3: „Izgradnja kapaciteta za upravljanje mikroplastikom u postrojenjima za vodu za piće (od izvora do slavine)“. Dan je zaključen sekcijom Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, voditelja komunikacije, koji su projektnim partnerima dali upute za vizualni identitet projekta, brendiranje, te početne komunikacijske zadatke.

Kick-off sastanak služio je kao platforma za diskusiju, poticanje suradnje među partnerima na projektu, i postavljanje temelja za uspješnu implementaciju MicroDrink projekta.

Slika 1. Uvodni govor od strane vodećeg partnera projekta, HGI-CGS

Slika 2. Vodocrpilište Iševnica

 

Slika 3. Izvor Kupice

 

Slika 4. Ponor rječice Lokvarke

 

Slika 5. Kick-off sastanak

 

 

hr
Skip to content