Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Kartografija

Postupak izrade standardiziranog lista OGK RH

Kartografski odjel

Geološka karta predstavlja grafički prikaz geološke građe (sastava, starosti i sklopa) terena na topografskoj podlozi.

Izrada geoloških karata koje je izvodio Hrvatski geološki institut od 1909. godine do danas može se tematski podijeliti u tri cjeline koje su u vremenskom kontinuitetu. To su Prijegledna geološka karta u mjerilu 1:75.000, koja je rađena do II. svjetskog rata, te nakon toga Osnovna geološka karta 1:100.000 do 1989. godine i Osnovna geološka karta 1:50.000 nakon toga.

Kartografski odjel Zavoda za Geologiju opremljen je kompletnom računalnom opremom, hardverskom i softverskom,  za izradu geoloških (i drugih) karata, te pripremu i usklađivanje topografske podloge. Odjel primarno sudjeluje u izradi OGK RH 1:50 000 kao i u pripremi geoloških karata i podloga u znanstvenim i privrednim projektima.

Postupak izrade lista OGK RH 1:50 000:

  1. Skeniranje, grafička obrada i georeferenciranje
  2. Vektorizacija karte tura, radne geološke karte, izrada karte mjernih elemenata
  3. Vektorizacija centralne geološke karte
  4. Priprema topografske podloge
  5. Vektorizacija geoloških profila, stupova i tektonske skice
  6. Izrada kompletnog lista OGK RH 1:50 000 sa svim pripadajućim elementima prema Uputama za izradu OGK
  7. Priprema za probni tisak i evaulaciju karte

Sheme karata:

Osnovna goeloška karta 1:50 000

Osnovna goeloška karta 1:50 000 – Geološko-geografska područja

Skip to content