Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU 

Sudjelovanje u projektima

Ovi su projekti veoma značajni jer predstavljaju način na koji će se u budućnosti institucije našeg tipa sve više financirati. Osim projekata koji su trenutno u izvedbi, zavod ima relativno bogatu tradiciju sudjelovanja u projektima ove vrste, još od više COST projekata iz 1990.-ih, te nešto većih projekata KATER i KATER II koji su trajali od kasnih 1990.-ih do 2006. Posebno je veliko iskustvo stečeno sudjelovanjem u projektu CC-WaterS, a metodologija uspostavljena pri tim istraživanjima kapitalizira se i danas u brojim projektima. Korist koju zavod HGIG ostvaruje od projekata ove vrste je velika, te se tako došlo do vrijedne istraživačke opreme, financiran je terenski rad i analitika koji jest ili će značajno doprinijeti radu na temeljnim projektima i znanstvenom radu sensu stricto, tj. pisanju znanstvenih članaka i izradi doktorskih disertacija. Osim toga izravno na ovakvim projektima mogu se zapošljavati mahom mladi inženjeri koji na taj način stječu bogato iskustvo, doprinose svojim radom zavodu, a pošto su plaćani izravno s projekata ne opterećuju proračun Republike Hrvatske (RH). U ovom trenutku u zavodu HGIG je na ovaj način zaposleno čak sedmero ljudi. Pregled nekih od završenih EU projekata zavoda HGIG (bez brojnih manjih projekata):

Projekt Program Voditelj/koordinator u HGI
CC-Ware EU SEE TC Terzić – HGI je bio pridruženi partner
CC-WaterS EU SEE TC Terzić – HGI vanjska ekspertiza
Karta ugroženosti podzemnih voda na području Pule UNESCO – MedPartnership Project Kuhta
Hrvatsko – japanski projekt MZOS RH/Japanska vlada Miklin
IPA GeoMapping61 EU IPA Terzić
DRINKADRIA EU IPA Adriatic CBC Terzić
ISTRAHIDRO Hrvatske vode Kuhta – HGI vanjska ekspertiza

Osim projekata temeljne djelatnosti, znanstvenih i EU projekata, zavod HGIG je tradicionalno prisutan u brojnim tržišnim projektima na nacionalnoj razini, ali povremeno i izvan RH.

Uz samu izvedbu ovakvih projekata, znanstvenici i stručnjaci zavoda HGIG mogu potencijalnim investitorima izraditi i programe istraživanja te kasnije provoditi nadzor i revizijske postupke. Upravo su se neadekvatno planirani radovi velik problem brojnim investitorima koji kasnije može dovesti do ponavljanja ili značajnijih nadopuna radova, a postupci recenzije i revizije nisu zakonski propisani u našoj struci i najčešće se izbjegavaju.

Skip to content