Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE I MARINSKU GEOLOGIJU

Program geoloških karata

Geološka karta podmorja

Kartiranje morskih okoliša jedan je od značajnih komponenti u planiranju mreže zaštićenih morskih područja i okoliša te kartiranja staništa. Podloga za ove projekte nalazi se u Uredbi o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11), a kojom su preuzete odredbe Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. godine kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskoga okoliša (Okvirne direktive o morskoj strategiji). Cilj programske sastavnice je početak sistematskog geološkog kartiranja morskog dna hrvatskog dijela jadranskog mora. Potreba za sistematskim geološkim kartiranjem podmorja predstavlja izazov koji Hrvatski geološki institut može provesti u suradnji s institucijama koji posjeduju adekvatnu opremu terensku opremu (brodove i geofizičku opremu), ali ne i dovoljnu kadrovsku (geološku) i laboratorijsku opremljenost za izvođenje takvog projekta.

Geološka karta podmorja (GKP) izrađivat će se na temelju iskustava susjedne Italije koja je završila i tiskala geološke karte talijanskog dijela jadranskog podmorja u mjerilu 1:250.000 u 2011. (Geološka služba Italije-ISPRA). Prema njihovom primjeru koristit će se komplementarna mjerila za prikazivanje i istraživanje geologije podmorja: mjerilo od 1:25.0000 za preglednu kartografija i mjerilo 1:50.000 kao produžetak osnovne geološke kartografije na hrvatskom kopnu. Prvo mjerilo u cijelosti je posvećena podmorju i omogućuje da prikaz dubljih geoloških formacija i strukturne elementa uključujući i off-shore strukture dobivenih seizmičkim istraživanjem a kojima je moguće definirati i istaknuti aktivne geološke strukture područja potencijalnog rizika (seizmička, vulkanske, podvodna klizišta ) itd. Karta će se raditi u mjerilu 1:50.000 što će omogućiti bolje upravljanje obalnim područjima jer će se karte vezati na geološke karte i geološke formacije na kopnu.

Dr.sc. Slobodan Miko

Ozren Hasan

Nikolina Ilijanić

Dea Brunović

Martina Šparica Miko

Primjeri geološke karte podmorja pojedinih područja Republike Hrvatske.

hr
Skip to content