Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

“Geološka evolucija sinorogenetskih i postorogenetskih taložnih sustava otoka Raba i Krka“ (GORIK)

Cilj projekta GORIK je istraživanje utjecaja tektonike na stvaranje i evoluciju sin- i postorogenetskih taložnih bazena na području otoka Raba i Krka. Sinorogenetske naslage paleogena dio su pojasa koji se pruža sjeverozapad – jugoistok, duž istočne obale Jadranskog mora. Tijekom paleogena su, uslijed orogenetskih procesa, formirani dinarski predgorski bazeni u kojima su istaložene naslage koje sadrže vrijedan zapis o tektonskoj evoluciji Perijadranskog (Dinarskog) prostora. Tektonske faze koje su se odvijale tijekom paleogena, kao i sam prostorni raspored te sastav paleogenskih naslaga, imali su značajan utjecaj na geološku i strukturnu građu. U cilju boljeg i suvremenijeg razumijevanja tektonske evolucije prostora pristupit će se istraživanju paleogenskih naslaga kroz detaljne strukturne, sedimentološke i paleontološke analize te geološko kartiranje. Kartiranjem će se, osim navedenih naslaga, obuhvatiti i karbonatne naslage taložene na mezozojskoj karbonatnoj platformi, što je nužno za razumijevanje šireg strukturnog sklopa. Nadalje, istraživanjima će se obuhvatiti i kvartarni sedimenti koji sadrže zapise o postorogenetskim događajima, a koji su vezani uz promjene klime i oscilacije razine mora tijekom kvartara. Rezultati istraživanja bit će objavljeni u znanstvenim publikacijama te kao list Osnovne geološke karte RH M 1:50.000 otoka Raba, koja je ujedno i nužna osnova za sva daljnja usmjerena primijenjena i znanstvena geološka istraživanja.

Glavni istraživač / voditelj projekta: dr. sc. Krešimir Petrinjak

 

Hrvatski geološki institut, Zagreb:

Ladislav Fuček,

Tvrtko Korbar,

Lara Wacha,

Damir Palenik,

Tomislav Kurečić,

Marko Budić,

Stanislav Bergant,

Jelena Španiček

 

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb:

Igor Vlahović,

Bojan Matoš,

Darko Matešić

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 60,825.00 € 

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content